Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Kmalu brezplačen dostop do usklajenih standardov: Novo poglavje za zainteresirane strani v evropskem gradbeništvu

Prosti dostop do harmoniziranih standardov: Novi del za evropske zainteresirane strani v gradbeništvu: novo poglavje za evropske zainteresirane strani v gradbeništvu

 

Marca 2024 je Sodišče Evropske unije (SES) sprejelo pomembno odločitev, ki zagotavlja prost dostop do vseh harmoniziranih standardov (hEN), ki jih je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN). Ta odločitev je bila rezultat zadeve C-588/21 P, v kateri je bil poudarjen javni interes za dostop do teh standardov in razveljavljena prejšnja zavrnitev razkritja teh standardov s strani Evropske komisije.

Ključne točke odločbe Sodišča Evropskih skupnosti

1.Javni interes nad avtorskimi pravicami: Čeprav so usklajeni standardi še naprej zaščiteni z avtorskimi pravicami, je Sodišče EU ugotovilo, da prevladuje javni interes za njihovo razkritje. To zagotavlja, da lahko različne zainteresirane strani po vsej Evropi prosto dostopajo do potrebnih standardov za skladnost in inovacije v različnih sektorjih, vključno z gradbeništvom (CEN-CENELEC) (EURACTIV PR).

2.Dostopnost s platformami za branje:
Po odločitvi Sodišča Evropskih skupnosti je Evropska komisija pod vodstvom generalne direktorice GD GROW Kerstin Jorne napovedala razvoj platform za berljivost. Te platforme so zasnovane tako, da so standardi enostavno dostopni in razumljivi. Prve platforme naj bi začele delovati v nekaj tednih, s čimer se bosta povečali preglednost in skladnost po vsej Evropski uniji (LEVA-EU).

3.Posledice za zainteresirane strani: Odločitev koristi številnim zainteresiranim stranem:
Podjetja: Prosti dostop do usklajenih standardov zmanjšuje stroške, kar koristi zlasti malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ter podpira inovacije in konkurenčnost.
Regulativni organi: Izboljšan dostop do standardov pomaga pri uveljavljanju skladnosti z evropskimi predpisi ter zagotavlja varnost in kakovost pri gradbenih projektih.
Javnost in akademska sfera: Prost dostop spodbuja izobraževalne pobude in ozaveščanje javnosti, s čimer se krepi kultura varnosti in kakovosti.

Kratice:
ECJ (Evropsko sodišče): Sodišče Evropske unije: najvišje sodišče v Evropski uniji, ki odloča o zadevah s področja prava EU.
hEN (harmonizirani standardi): Evropski sodni svet: Standardi, ki so jih razvile evropske organizacije za standardizacijo in na katere se sklicuje zakonodaja EU.
CEN (Evropski odbor za standardizacijo): Evropski odbor za standardizacijo (CEN): organizacija, odgovorna za razvoj in določanje prostovoljnih standardov na evropski ravni.

Dostop do usklajenih standardov
Za dostop do usklajenih standardov v različnih jezikih lahko obiščete uradni podatkovni zbirki CEN in CENELEC. Te zbirke podatkov zagotavljajo celovit dostop do standardov. Za več informacij in posodobitve zainteresirani spremljajte uradne objave in uporabljajte platforme za branje, ko bodo na voljo.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.