Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Prisluhnili smo predstavitvi zgodbe digitalne preobrazbe našega člana: Gradbeništvo 4.0

DIGITALNA PREOBRAZBA podjetja GIC GRADNJE d.o.o.:   Zaključek projekta GRADBENIŠTVO 4.0

"Z mesecem marcem 2024 smo zaključili dvoletni projekt »GRADBENIŠTVO 4.0« ali kratko »GRAD 4.0«. Finančna sredstva za izvedbo sta zagotovili Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU« ter partnerji na projektu GIC GRADNJE d.o.o., SRC d.o.o., Robotina d.o.o. in Sunesis d.o.o.. GIC GRADNJE d.o.o. kot vodilni partner projekta in podajalec vsebinskih smernic, potreb gradbene panoge za razvoj novih aplikacij, platform ter IT podjetja, ki so pomaga pri iskanju primernih omogočitvenih tehnologij, razvoju inovativnih digitalnih orodij  in uvedbi le teh v dnevno prakso našega podjetja.

Projekt digitalne preobrazbe konzorcija »Gradbeništvo 4.0« temelji na glavnih izzivih, ki jih globalno in posledično tudi v Sloveniji zaznava in občuti gradbena panoga in na katerega imajo velik vpliv tudi digitalne tehnologije in digitalizacija. Glavni izziv v gradbeništvu predstavlja dejstvo, da je gradbeništvo na samem repu panog po stopnji digitalizacije, da ima panoga nizko dodano vrednost in da je digitalna pismenost slaba.

Prijavljen projekt »GRADBENIŠTVO 4.0«, gradi pet vsebinskih področij (poimenovali smo jih stebri projekta) in so vezani na procese našega podjetja in vsebine, ki smo jih v fazi ocene digitalne zrelosti podjetja GIC GRADNJE in primerjalnih analiz prepoznali kot ključne za napredek. Skozi te stebre: Betonarna 2.0, Gradbišče 4.0, Digitalna gradbena platfoma, Digitalni delavec in Zgradba kot digitalna platforma, bomo na kratko predstavili zaključke projekta.


1. Betonarna 2.0 predstavlja vpeljavo avtomatizacije procesov v proizvodnji betonskih mešanic od naročanja in proizvodnje do dostave. Z on-line naročanjem se pohitri in poenostavlja naročanje, s senzoriko in avtomatizacijo povečujemo učinkovitost proizvodnje, na osnovi zgodovinskih senzoričnih podatkov in uporabe različnih tehnik za odkrivanje znanja iz podatkov (AI) se ugotavljajo najboljše recepture betonov (trajnostni vidik), laboratorijski podatki pa so sledljivi z uporabo veriženja podatkov. 

2. Gradbišče 4.0 predstavlja prenovo procesov na gradbišču.

Digitalna pisarna omogoča vsem deležnikom na gradbišču, ki so posredno ali neposredno vpleteni v procese, da med seboj sodelujejo. Omogoča nam deljenje dokumentov, posodabljanje dokumentov, oddaljeno komunikacijo, naročanje matarialov ipd.. Digitalna pisarna s pomočjo najsodobnejše tehnologije (npr. interaktivnih tabel) omogoča tudi konstruktivno in hitro komunikacijo na gradbišču, digitalizirani so tudi dokumenti, ki jih zahteva gradbena regulativa kot npr.  gradbeni dnevnik in gradbena knjiga. Vsebine pomembne za dnevno komunikacijo z delavci na gradbišču  npr. varstvo pri delu in za gradbišče pomembni dnevni podatki, pa so prikazani na manjšem ekranu, ob vstopu na gradbišče.

Uvedli smo sistem naročanja materiala, ki skupaj z uporabo BIM in VR/AR/MR tehnologij zmanjšuje možnosti napak, optimizira in poenostavilja delo. 

3. Digitalna gradbena platforma je temeljni element digitalne preobrazbe v panogi in konzorcija, ki naslavlja celovito povezovanje vseh deležnikov vpetih v verigo vrednosti in v dnevno operativno izvajanje gradbenih projektov ter naročil, v katerega so deležniki vpleteni (arhitekti, projektanti, dobavitelji in ponudniki materialov, storitev, strojev, gradbeniki, opremljevalci, inštalaterji, nadzorniki, investitorji, …).  

4. Digitalni delavec predstavlja korenito spremembo kadrovske funkcije. Ta je iz trenutne vloge pasivnega zbiralca podatkov in dokumentov ter reševanja akutnih, predvsem administrativnih težav sodelavcev postala orodje za: (a) digitalne kartoteke zaposlenih s podatki o delavcu in delovnem mestu, (b) bazo znanja za nenehno izobraževanje in uvajanje v delo (onboarding) zaposlenih ter (c) prostor za deljenje in obravnavo idej (inovacijska platforma). Vsi trije segmenti skupaj predstavljajo enovito rešitev za izvajanje kadrovske funkcije organizacije in obravnave sprotnih izzivov.

5. Zgradba kot digitalna platforma predstavlja nov poslovni model, ki z digitalizacijo naprav,  prostorov in storitev povezuje procese v stavbi v korist uporabnikov, upraviteljev in lastnikov. Stavba postaja digitalna struktura in proces, ki deluje v oblaku. Platforma omogoča nadgradnjo cele vrste digitalnih storitev, med katerimi sta dve že v okviru projekta izoblikovani do aplikativne stopnje: kognitivni optimizacijski sistem (Cognitve Optimization system - COS) in sistem za upravljanje z obiskovalci in osebjem (Visitor for Safe Secure Smart Spaces – V4S).  

 Za uspešno podporo IT podjetjem konzorcija, je v podjetju GIC GRADNJE redno sodelovalo več kot 25 sodelavcev, pri izvedbi/implementaciji pa so sodelovali skoraj vsi sodelavci podjetja.  Opravili smo več kot 40.000 delovnih ur, 300 internih srečanj in videokonferenc, ter več kot 500 srečanj in videokonferenc s projektnimi partnerji. Organizirali smo več kot 50 delavnic in izobraževanj za dvig kompetenc in digitalne pismenosti, kar je bistveno pripomoglo k uspešni uvedbi digitalnih rešitev v dnevno prakso »GIC 2.0«.

V podjetju GIC GRADNJE z uvedbo naprednih digitalnih rešitev pričakujemo povečanje konkurenčnosti, trajnostne rasti in ustvarjanje vrednosti za sodelavce in stranke. Naše delo na področju digitalizacije je prispevalo k napredku celotne branže, za kar se zahvaljujemo vsem, ki so delali, sodelovali, uvajali, evalvirali vsebine in podajali predloge!"

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.