Zbornica računovodskih servisov
Pismo članom ZRS, 18/2022 Miti in resnice o ZRS

Z VAMI ŽE VEČ KOT 25 LET

Pismo članom ZRS, 18/2022

Lepo pozdravljeni, člani Zbornice računovodskih servisov!

 

V nadaljevanju si preberite mite in resnice o ZRS. 

Ne zamudite naslednjih napovedanih seminarjev

14. JULIJ

GZS: Zaposlovanje tujcev – posvet in okrogla miza

5. OKTOBER

15. Zbor članov ZRS

6.-7. OKTOBER

24. Kongres izvajalcev računovodskih storitev

5. OKTOBER

Certificiran strokovnjak za obračun plač

Zbiranje prijav študentov za prakso/delo v računovodskih servisih

ZRS je pričela z zbiranjem prijav študentov za prakso/delo v računovodskih servisih. 
Nekaj prijav smo že prejeli.

Člani ZRS imate možnost vpogleda v zbrane podatke na zaprtih spletnih straneh ZRS in lahko študente kontaktirate sami.
Podatke študentov bomo v bazi hranili 6 mesecev. Seznam se bo z vsako novo prijavo/odjavo posodabljal.
Podatki so dostopni le članom ZRS s prijavo na zaprte spletne strani. >>

Statistika dejavnosti 69.200 za leto 2021

Pripravljena je analiza dejavnosti 69.200 za leto 2021 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje (z in brez revizijskih družb). 

V prikaz so vključeni samo s.p.-ji in gospodarske družbe, ki so za leto 2021 oddali davčni obračun in letno poročilo. >>

Miti in resnice o ZRS

Ker smo skozi leta našega obstoja slišali tudi kakšno neresnično predstavo o našem delovanju in članstvu ZRS, ki ga nudimo, smo se odločili, da izpostavimo nekaj neresnic in podamo odgovore nanje. >>

Informacije iz različnih virov

Zavod za zaposlovanje: Spremenjen seznam poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela 

Od 01.07.2022 do 31.12.2022 velja sprememba Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni odvisna od stanja na trgu dela (Ur. l. RS, št. 88/2022). >>

FURS: Možnost testiranja novih vrst dohodkov REK-O obrazca 
V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov je FURS na testnem portalu eDavki objavil dokument REK-O obrazec za izplačila vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami, ki jih je mogoče testirati. Na novo je omogočeno testiranje 20 vrst dohodkov poleg že objavljenih 18 vrst dohodkov. >>

GZS: Ukrep kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni z 31. majem potekel
Od 1. junija dalje ni več mogoče uporabljati ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (do treh dni brez potrdila o upravičeni odsotnosti, ki ga izda osebni zdravnik), ki je bil uveden v času epidemije covida-19 z namenom razbremenitve primarnega zdravstva. >>

UL RS: Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Uredba, objavljena v Uradnem listu št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022, spreminja višino povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. >>

FURS: Finančna uprava odpremila nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021
Finančna uprava je 29. 6. odpremila 72.249 novih odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Prejeli jih bodo zavezanci, ki so zaradi uporabe nepravilnih vhodnih podatkov o višini katastrskega dohodka (KD) za določena gozdna zemljišča, posredovana s strani Geodetske uprave, v začetku maja 2022 prejeli napačne odmerne odločbe. >>

ZZZS: Elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu 
Pripravlja se informacijska rešitev, elektronska Prijavo nezgode in poškodbe pri delu, ki bo nadomestila papirnati obrazec - Prijava nezgode-poškodbe pri delu (ER-8 obrazec). >>

Zavod za zaposlovanje: Podpora delodajalcem, ki zaposlujejo mednarodni kader 
Svetovalci mreže EURES nudimo pomoč pri naboru in zaposlovanju državljanov EU in EGP. >>

Inšpektorat RS za delo: Previdno pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi 

Inšpektorat za delo (IRSD) opozarja delavce, naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega dejansko ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost (ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela; ZUTD), niti odpravnina (razen v primeru upokojitve), prav tako naj ne podpisujejo praznih listov papirja, ki bi jih lahko delodajalci kasneje uporabili proti volji delavcev. >>

IP: Elektronska personalna mapa zaposlenih 

IP je v mnenju poudaril, da vodenje personalne mape zgolj v elektronski obliki ni sporno, vendar pa je delodajalec dolžan zagotoviti varnost osebnih podatkov skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov (24. člen ZVOP-1 ter 24., 25. in 32. člen Splošne uredbe). >>

IP: Pravna podlaga delodajalca za obdelavo podatka o prejemu jubilejne nagrade pri drugem delodajalcu 
Mnenje informacijskega pooblaščenca glede pravne podlage delodajalca za obdelavo podatka o prejemu jubilejne nagrade pri drugem delodajalcu. >>

SURS: Obe temeljni obrestni meri sta se v juliju zvišali 
Mesečna temeljna obrestna mera v juliju 2022 je 0,8-odstotna, letna temeljna obrestna mera pa je 9,84-odstotna. >>

MDDSZ: Inšpektorat za delo bo množično preverjal upoštevanje zakonskega roka pri izplačilu regresa
Delodajalec je dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta, do 1. julija izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ob tem posebej poudarja, da bo vsaka kršitev pravic delavcev glede izplačila regresa sankcionirana. >>

GZS: Anketa GZS o energentih in surovinah: prek četrtina podjetij razmere ocenjuje kot ogrožajoče za obstoj. Nujno takojšnje ukrepanje vlade! 

Kot posledica rasti cen energentov, surovin in storitev se podjetja najpogosteje soočajo z dvigom cen lastnih izdelkov, padcem EBITDA, padcem svoje konkurenčnosti ter nižanjem tržnega deleža. Dobra četrtina (27 %) podjetij ocenjuje situacijo ogrožajočo za obstoj podjetja. To je pokazala anketa, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije v drugi polovici junija izvedla med podjetji. Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti je zato zelo jasen: »To so močni argumenti za takojšnje ukrepanje vlade. Pozdravljamo dosedanje ukrepe za zajezitev rasti cen pogonskih goriv in napovedane ukrepe za pomoč kmetijskemu sektorju. Obenem pa pričakujemo, da bo vlada najkasneje do konca tedna predstavila tudi nabor ukrepov za lajšanje rasti cen energentov za gospodinjstva in gospodarstvo.« Ob tem opozarja, da na GZS še vedno nismo prejeli odgovora glede predlagane sheme pomoči najbolj prizadetim podjetjem ter dodaja, da je GZS pripravljena aktivno sodelovati pri pripravi najbolj smiselnih ukrepov. >>

SIR: Objavljen je posodobljen Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake
Objavljen je posodobljen Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake, ki vsebuje spremembe zaradi sprejetja prenovljenega Mednarodnega standarda poslov dajanja zagotovil 3000 – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti, ter sprejetja dokumenta "Spremembe Kodeksa zaradi spodbujanja vloge in miselnosti, ki se pričakuje od računovodskih strokovnjakov". >>

STA: Brezplačno mobilno gostovanje v EU se podaljšuje za deset let
Bruselj, 01. julija (STA) - Brezplačno mobilno gostovanje v EU, ki velja od 15. junija 2017, se z današnjim dnem podaljšuje še za deset let, hkrati podaljšanje uredbe o mobilnem gostovanju potrošnikom prinaša nekatere izboljšave. Od danes dalje morajo ponudniki storitev gostovanja potrošnikom namreč nuditi enako kakovost gostovanja kot domači operaterji. >>

Lepe poletne dni želim in lep pozdrav,

Polonca Podgoršek

direktorica ZRS

Nam že sledite na Facebook strani ZRS in LinkedIn strani ZRS?

Pošljite nam vaše predloge na zrs@gzs.si

Obiščite spletno mesto ZRS