Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Spletni seminar: Ocenjevanje gostinskih lokalov in restavracij za računovodske potrebe

  ZOP Seminar M Torkar2

  Hummingbird logo

  Zbornica za poslovanje z nepremičninami - Združenje ocenjevalskih podjetij

  Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, T: 01 58 98 240, @: zpn@gzs.si, W: www.gzs.si/zpn

  Spletni seminar:

  Ocenjevanje gostinskih lokalov in restavracij za računovodske potrebe

  mag. Milan Torkar bo z vami delil svoje strokovno znanje in izkušnje

  25. marec 2021, od 14.00 do 17.15 ure

  Prijavite se zdaj

  Kaj lahko pričakujete na seminarju

  Mag. Milan Torkar vam bo pojasnil kako v novih razmerah pristopiti k oceni gostinskih lokalov, restavracij med epidemijo in potem, ko socialno mreženje še ne bo doseglo ravni iz 2018. Gre za ocenjevanje specialnih nepremičnin, pri katerih je za ocenjevalca pomembno, da se osredototoči na denarne tokove, da zna pravilno interpetirati morebitno gospodarsko poslabšanje itd.

  Spoznajte predavatelja

  Ella Becker

  mag. Milan Torkar

  Tekos d.o.o., Tolmin

  Sodni izvedenec in ocenjevalec vrednosti nepremičnin in podjetij

  Izvedite več...

  Program

  Gostinski in sorodni objekti oz. premoženje so v covid krizi še posebej izpostavljeni tržnim razmeram, ki niso nič kaj prijazne. Pogled na vrednost premoženja se spreminja, ker se zlasti spreminja tržna koristnost. Uveljavlja se logika dinamičnega obravnavanja sredstev, širi se polje "mehkega" obravnavanja sredstev in poslovanja podjetja nasploh.

  Prevrednotenje sredstev – izvirnik pri nas sega 15 let nazaj – pomeni, da gre za oceno njihove uporabnosti v prihodnosti. Pojmovanje sredstev se spreminja; pri tem gre za neko vrsto prehoda iz statičnega računovodstva v dinamično – vrednost sredstva danes je pač odvisna od pričakovane, ne pretekle koristi. S tem razumevanjem so še vedno resne težave – na teoretični ravni še, na praktični pa ne manjka problemov, od skrajnega vtisa doslednosti po zmanjšanju vrednosti v poslovnih knjigah pa do preprosto velikih poenostavitev in podcenjevanja tveganj. Nič od tega ni dobro za prakso. Osredotočil se bom na restavracije in podobne nepremičninsko turistične podjetniške zgodbe.

  Pri sodobnem dinamičnem ocenjevanju vrednosti gre za drugačno gledanje kakor pri klasični statični teoriji ocenjevanja vrednosti. Tu trčita računovodstvo in vrednost oz. zaznava tržne in posameznikove koristi. Večna, nikoli končana tema. Vrednost sredstva, za lažje razumevanje, se meri predvsem s koristmi, ki jih bo prinašal naloženi denar. Ocenjevanje prihodnjih denarnih tokov za posamezna sredstva dostikrat ni smiselno oziroma je smiselno le v tistih primerih, ko je prilive mogoče razumno ugotoviti. Sicer se srečamo s poslovno ali denar ustvarjajočo enoto. Pri tem ne gre brez zadostnega poznavanja poslovnega procesa in sestavin, bodisi da gre storitev ali proizvodno dejavnost. Stroka je to rešila tako, da dopušča možnost ugotavljanja potrebe po prevrednotenju na ravni sredstva oz. denar ustvarjajoče enote. Zahtevno za podjetje, gostišče, restavracijo je, da se v praksi teoretično lahko srečamo s tremi ocenjevalci, zelo verjetno pa z dvema. Gospodarjenje s sredstvi je povezano z vrsto negotovosti. Gre za tveganja v zvezi z ocenjevanjem vrednosti (čas, obseg tveganja ...), prodajno ceno in prodajnimi stroški.

  V primeru prevrednotenja gre v osnovi za presojanje naložbenih odločitev. V praksi je smiselno letno preverjati ali so se spremenile okoliščine ter naše poznavanje in razumevanje negotovosti prihodnosti, in na tej podlagi spremeniti projekcije denarnih tokov. Na podlagi ugotovitev lahko trdimo, da ocenjevanje vrednosti prihodnjih denarnih tokov za posamezna sredstva večinoma ni smiselno ali je smiselno le v primerih, ko je mogoče te denarne prilive razumno ugotoviti. Oslabitev je praviloma možna le za denar ustvarjajoče enote. Pri manjših podjetjih in podjetjih, ki ne ustvarjajo veliko izdelkov, lahko hitro ugotovimo, da je denar ustvarjajoča enota kar samo podjetje. Podjetje lahko enačimo z denar ustvarjajočo enoto, to pa pomeni, da moramo za ugotovitev oslabitve sredstev oceniti denarne prilive in odlive podjetja ter jih diskontirati na trenutek ocenitve. Nadomestljiva vrednost temelji na pošteni vrednosti ali njegovi vrednosti pri uporabi, odvisno od tega, katera je večja – ob upoštevanju prodajnih stroškov. Ali, če povzamem: gostišče moramo soočiti s ceno na trgu ali / in vrednostjo v uporabi (lastno korist poslovanja), brez večjih posegov v prihodnjih letih.

   

  14:00 - 14:05 

  Uvodni pozdrav,

  Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN

   

  14:05 - 16:40 

  15:30 - 15.45 odmor 

  Ocenjevanje gostinskih lokalov in restavracij za računovodske potrebe

   

  16:40 - 17:15

  Povzetek in razprava

  Predavatelj bo na vprašanja odgovarjal v tem delu seminarja. Priporočamo vsem udeležencem in jih pozivamo, da vprašanja za odgovore in razpravo pošljejo vnaprej na e-naslov:

  zpn@gzs.si
  We are convinced that that is our challenge

  Komu je izobraževalni seminar namenjen?

  Predavanje je predvsem namenjeno cenjevalcem in cenilcem nepremičnin, ocenjevalcem in cenilcem podjetij pa tudi lastnikom gostinskih lokalov in restavracij.

  Kotizacija za udeležbo

  Kotizacija vključuje udeležbo na spletnem seminarju, gradivo, potrdilo o udeležbi ter odgovore na predhodno posredovana vprašanja.

  110,00 €

  brez DDV

  134,20 €

  z DDV

  Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do 22. marca 2021 na TRR GZS:
  SI56 0292 4001 7841 495

  obvezno navedite sklic 2060-517

  Rok plačila: 22.03.2021

  Informacije

  Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli en dan pred izobraževalnim seminarjem na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

   

  Odjava na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovana po elektronski pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

  T: 01 58 98 240
  E: zpn@gzs.si

  Napovedujemo

  25. februarja 2021

  Ocenjevanje hotelov v kriznih razmerah (COVID-19)

  21. aprila 2021

  Ocenjevanje vinogradov

  Fotogalerija