Novice


VLOGA za povračilo…

VLOGA za povračilo…

Izteka se rok za oddajo vloge, s katero delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače. Rok je 8 dni po začetku čakanja oz. v primeru, da se je začetek zgodil pred uveljavitvijo tega zakona (t.j. 29.03.2020), v 8 dneh po uveljavitvi. Za take primere je torej skrajni rok 5. april.

"SAMOIZOLACIJA"

»Ob sumu covid-19 smo 01.04.2020 delavca poslali k osebnemu zdravniku. La-ta je delavcu odprl bolniški stalež ...ter ga nato preko dneva preklical«. Poiskali smo obširen odgovor na vprašanje Kdo plača karanteno oz. izolacijo delavca in kako je z ostalimi nadomestili za bolniško odsotnost?

AMANDMAJI k Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

AMANDMAJI k Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

AMANDMAJI k Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

"Prva skrb je varno delovno okolje"

"Zdravje ljudi je na prvem mestu. To je postala prevladujoča mantra politikov in gospodarstvenikov. Naslednja skrb pa je zdravje gospodarstva. Pravzaprav zdravje zaposlenih in ohranjanje poslov ter delovnih mest – ključnih pogojev za preživetje v času po koronski epidemiji. Panoga, ki je med močneje ogroženimi, a se ob odgovornem odnosu do zdravja zaposlenih na vse pretege trudi za ohranitev zdravja in delovnih mest, je tudi slovenska kovinska industrija."

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Državni zbor je na seji dne 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bo predvidoma stopil v veljavo 29. marca 2020.

GZS vladi Republiki Slovenije poslala predloge ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi koronavirusa

GZS vladi Republiki Slovenije poslala predloge ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi koronavirusa

GZS je danes predsedniku Vlade RS Janeza Janšo, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku ter vodji posvetovalne skupine vlade posredovala nabor ukrepov za zagotavljanje finančne stabilnosti in likvidnosti, ukrepov na področju trga dela ter ukrepov za zagon gospodarstva. Razmere v slovenskem gospodarstvu se namreč izjemno zaostrujejo, kar GZS dnevno spremlja na panožnem in regijskem področju.

Potrdilo o obstoju višje sile

Potrdilo o obstoju višje sile

Gospodarska zbornica Slovenije članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je Vlada Republike Slovenija sprejela Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list Uradni list RS, št. 19/20 z dne 13. 3. 2020), ki razglaša, da se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Finančna uprava Republike Slovenije je dne 20. 3. 2020 predstavila ukrepe na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa, in sicer na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20. 3. 2020...

Vlada RS: Podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Vlada RS: Podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Vlada Republike Slovenije Vlada je na 5. dopisni seji z dne 17.3.2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil. S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 določajo ukrepi, ki zagotavljajo davčnim zavezancem lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Ukrepi za zajezitev epidemije virusa v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja, s čimer bodo neizogibno nastale tudi posledice na področju izpolnjevanja davčnih obveznosti. Zato se zamikajo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020.

Dobre prakse: organizacija dela in covid19

Dobre prakse: organizacija dela in covid19

Kot smo vas že obveščali in kot ste že sami lahko razbrali iz medijskih objav, država sprejema interventne zakone. Z njimi bo skušala ublažiti gospodarske posledice koronavirusa. Na podlagi razpoložljivih informacij smo strnili nabor ukrepov, ki se jih podjetja kovinske industrije poslužujejo glede svojega poslovanja/ zaposlovanja...