Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Posvet ASM '23!

Arhiv: Posvet ASM '23!

V torek, 6. decembra, je na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani potekal že 19. strokovni posvet »Avtomatizacija strege in montaže ASM '23«!

Arhiv: Evidence delovnega časa - praktična pojasnila MDDSZ

Arhiv: Evidence delovnega časa - praktična pojasnila MDDSZ

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je po objavi dopolnitev področja evidenc o izrabi delovnega časa z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), objavilo tudi naknadna uradna pojasnila.

Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (okr. ZDR-1D)

Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (okr. ZDR-1D)

Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (oznaka ZDR-1D), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 114, z dne 15.11.2023 in prične veljati z dnem 16.11.2023.

Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

Državni zbor je dne 10. novembra 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), ki ga prilagamo. Zakon do tega trenutka še ni bil objavljen v Uradnem listu RS. Kot je določeno v zakonu, ta začne veljati naslednji dan po objavi.

Arhiv: Začasna ocena škode v podjetjih blizu 400 milijonom evrov

Arhiv: Začasna ocena škode v podjetjih blizu 400 milijonom evrov

»Hitra pomoč gospodarstvu je najbolj učinkovit odgovor na stisko, v kateri so se znašla mnoga podjetja na najbolj prizadetih območjih. Ukrepi, ki jih je včeraj potrdil Državni zbor, gredo v pravo smer. Zato moramo s takim tempom nadaljevati«, pravi generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal...

Arhiv: Sprejeti interventni ukrepi za pomoč gospodarstvu za omilitev posledic, ki so jih povzročile poplave v avgustu 2023

Arhiv: Sprejeti interventni ukrepi za pomoč gospodarstvu za omilitev posledic, ki so jih povzročile poplave v avgustu 2023

Državni zbor je na seji 9. 8. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki ga prilagamo. Gre za interventne ukrepe, ki veljajo do 31. decembra 2023, če ni pri posameznem ukrepu določeno drugače. Gre za spremembe in ukrepe, ki začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Arhiv: VOLITVE GZS 2023

Arhiv: VOLITVE GZS 2023

Na 20. redni ter prvi konstitutivni seji UO ZKovI je bil potrjen novi Upravni odbor ZKovI za mandatno obdobje sklica 2023 - 2027, predsedstvo ZKovI ter člane Skupščine GZS.

Arhiv: VOLITVE GZS 2023

Arhiv: VOLITVE GZS 2023

Med 3. in 7. aprilom 2023 bodo potekale volitve za nove člane upravnega odbora. Za novo sestavo UO ZKovI smo prejeli 21 kandidatur.

Arhiv: Povabilo članom GZS za predlaganje kandidatov za volitve organov GZS

Povabilo članom GZS za predlaganje kandidatov za volitve organov GZS.

Arhiv: V Državnem zboru sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)

Arhiv: V Državnem zboru sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)

Državni zbor je na seji dne 16. decembra 2022 sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.