Zapri

Novice


Arhiv: Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

V skladu z veljavnimi predpisi sklepata stranki:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za nekovine,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kemijo,
kot predstavnika delodajalcev
in
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije,
kot predstavnik delojemalcev


A N E K S 
k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije 

1. Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih
(1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi po tarifnih razredih za 174 ur od 1. 4. 2018 dalje znašajo:

Tarifni razredi Mesečni znesek (€)
I. 528,21
II. 586,90
III. 650,93
IV. 729,18
V. 821,66
VI/I. 923,04
VI/II. 999,51
VII. 1.122,23
VIII. 1.419,24

 2. Regres za letni dopust
Regres za letni dopust znaša najmanj 911 EUR.
3. Veljavnost tarifne priloge
Tarifna priloga velja do sklenitve nove.

Ljubljana, dne 12. aprila 2018
Predstavnika delodajalcev: 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje kovinskih materialov in nekovin
Marko Drobnič l.r.
predsednik 
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za kemijo 
dr. Saša Muminović l.r.
predsednik 
 
Predstavnik delojemalcev: 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 
Sindikat kemične, nekovinske 
in gumarske industrije Slovenije 
Bogdan Ledinek l.r.
predsednik 


PRILOGA II

Skladno z 9. točko 47. člena te kolektivne pogodbe zneski najnižjih osnovnih plač po plačilnih razredih od 1. 4. 2018 dalje znašajo:
TARIFNI RAZREDI
Plačilni razred I. II. III. IV. V. VI/I. VI/II. VII. VIII.
1 528,21
2 554,61
3 586,90 586,90
4 612,22
5 650,93 650,93
6 686,11 686,11
7 729,18 729,18
8 770,00 770,00
9 821,66 821,66
10 871,30 871,30
11 923,04 923,04 923,04
12 961,06 961,06
13 999,51 999,51 999,51
14 1.055,20 1.055,20
15 1.122,23 1.122,23 1.122,23
16 1.165,29 1.165,29
17 1.215,57 1.215,57
18 1.281,29
19 1.344,62
20 1.419,24
21 1.496,98
22 1.599,70
23 1.702,56
24 1.844,88
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19. 4. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-7/2004-33 o tem, da je Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 16/9. 

 

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.