Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trgu Unije

Glavni cilj predloga je, da bi se prepovedalo dajanje vsakršnih proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trg EU, onemogočanje njihove dostopnosti na trgu EU in njihov izvoz iz EU. Z namenom lažjega izvajanja Uredbe bo Evropska komisija vzpostavila podatkovno zbirko s preverljivimi in redno posodobljenimi informacijami o tveganjih prisilnega dela, vključno s poročili mednarodnih organizacij (npr. Mednarodna organizacija dela).

Arhiv: Anketa o uporabi MSP testa na nacionalni ravni v državah članicah EU

V okviru aktivnosti stebra I – konkurenčno poslovno okolje, vas obveščamo, da Evropska komisija pripravlja poročilo o uporabi MSP testa na nacionalni ravni v državah članicah. Z namenom pridobitve mnenj in pripomb o MSP testu na nacionalnih ravneh je pripravljena anketo, s katero želi s strani držav članic in nacionalnih organizacij, ki zastopajo MSPje, pridobiti mnenja o uporabi in izvajanju nacionalnih MSP testov

Arhiv: Podeljene nagrade Gospodarske zbornice Slovenije

»Uspešno voditi zaposlene, sodelovati s poslovnimi partnerji, razvijati razvojne priložnosti, iskati tržne priložnosti, izogibati se nastalim oviram, se prilagajati in pri tem zagotavljati stalno rast - to je umetnost! Znotraj te umetnosti pa je najpomembnejša umetnost obvladovanja samega sebe, tako čustveno kot tudi strokovno. Ljudje smo radi soustvarjalci nekega razvoja in vodja mora povezovati svoje ekipe tako, da se člani ekipe počutijo pomembni in sproščeni pri svojem delu. Hkrati pa mora dati priložnosti vsem udeležencem, da ponotranjijo skupne cilje in najdejo svojo vlogo v zmagovalni ekipi. To je umetnost,« je poudaril Martin Novšak, predsednik Komisija za Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Arhiv: Evropska komisija predstavila nove pobude za spodbujanje vodilnega položaja evropske industrije na področju naprednih materialov

Evropska komisija je danes 27.2.2024 predstavila industrijsko strategijo za napredne materiale, s katero želi evropskim podjetjem omogočiti vodilni položaj v sektorju, ključnem za zeleni in digitalni prehod.

Arhiv: Poročanje o odpadkih za leto 2023

V skladu z Uredbo o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov najpozneje do 31. marca 2024 z uporabo aplikacije IS-Odpadki predložiti poročila o odpadkih za leto 2023.

Arhiv: Poziv Evropske komisije k predložitvi mnenj o uporabi GDPR - pripombe do 1. 2. 2024

V okviru aktivnosti stebra I – konkurenčno poslovno okolje, vas obveščamo, da je Evropska komisija objavila poziv k predložitvi mnenj o uporabi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Poziv je objavila v okviru prizadevanj za pripravo poročila o oceni in pregledu GDPR.

Arhiv: Analitika GZS: Ob zaključku leta zmerno okrevanje proizvodnje

Novembrski desezonirani podatki o ravni industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji so bili precej dobri in so povezani tudi z predhodno krepitvijo poslovnih tendenc v predelovalnih dejavnostih.

Arhiv: ZRSZ: Obvezna uporaba dvojezičnih pogodb pri zaposlovanju delavcev iz BiH

V skladu s sklepom meddržavne komisije o izvajanju Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji je od 8. januarja 2024 v postopkih zaposlovanja delavcev iz BiH obvezna uporaba dvojezičnih pogodb o zaposlitvi, ki jih skleneta delavec in delodajalec.

Arhiv: Spletni seminar: Spremembe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Vljudno vabljeni na spletni seminar na katerem bodo natančno in predvsem praktično predstavljene vse spremembe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D). Kakšne so novosti, kako jih implementirati v praksi in kako te novosti vplivajo na ostale pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter na že vzpostavljene kadrovske sisteme. Na seminarju bo odgovorjeno tudi na vsa vaša konkretna vprašanja.

Arhiv: Razprava o davčni reformi je hkrati razprava o konkurenčnem in predvidljivem poslovnem okolju​

»Dvakratna sprememba zakona o dohodnini v istem letu zagotovo ni primer stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja, ki mu je vlada v lanskem letu dodala še nove obremenitve,« je uvodoma, v imenu organizatorjev javnega posveta o davčni reformi, 15 gospodarskih in kmetijskih združenj in organizacij, ki sestavljajo Gospodarski krog, dejala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal in dodala, da vlada z nobenim ukrepom, razen v primeru blaženja energetske krize, ni zmanjšala bremen gospodarstva. Davčni sistem mora biti pregleden, enostaven, razumljiv in predvidljiv za ljudi in poslovne subjekte. Cilj davčne reforme bi moral biti razbremenitev slovenskega gospodarstva in ustvarjanje pogojev za njegovo večjo konkurenčnost na svetovnih trgih. Ugodna davčna politika spodbuja tuje investicije in gospodarsko rast. Hkrati mora davčna reforma nasloviti demografske izzive in se usmeriti v preprečevanje odliva izobraženih kadrov v tujino in privabljanje tujih usposobljenih kadrov, je v sklepni besedi med drugim dejal predsednik ZDOPS Marko Lotrič.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.