Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Prehodno obdobje uvedbe reforme omrežnine ni dovolj

Na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamo odločitev Sveta Agencije za energijo, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi s 1. julija na 1. oktober 2024. To smo svetu agencije predlagali že pred meseci, potem ko smo na podlagi lastne analize ugotovili, da bi bile nekatere uporabniške skupine izpostavljene izrazitemu, tudi več stoodstotnemu povišanju omrežnin. Vendar trimesečni zamik nikakor ni dovolj.

Arhiv: Delodajalske organizacije podpirajo nadaljevanje projekta JEK 2

Reprezentativne delodajalske organizacije (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) izražamo podporo projektu izgradnje nove jedrske elektrarne JEK 2. Energetska kriza je s skokovitim porastom in nihanjem cen električne energije razgalila odvisnost in ranljivost energetske oskrbe. In to v času, ko stremimo k povečanju čistih energetskih virov in zelenemu ter digitalnem prehodu.

Arhiv: Pojasnilo glede vsebine zapisnika sveta Agencije za energijo

V medijih smo zasledili več prispevkov, ki enostransko povzemajo zapisnik 112. redne seje sveta Agencije za energijo, ki je potekala 23. aprila 2024. Na GZS ocenjujemo, da je potrebno na nekatere navedbe iz zapisnika, dostopnega širši javnosti, odgovoriti, predvsem na očitke zbornici, da ni želela posredovati podatkov.

Arhiv: Generalna direktorica GZS: Slovenska startup strategija je šele prvi korak

»Poslovno okolje v Sloveniji zaenkrat ni privlačno za startup podjetja. Številni zakoni ne upoštevajo specifike teh podjetij, zato jih omejujejo v rasti. Zaradi tega uspešna podjetja pogosto selijo svoj sedež v tujino, kar negativno vpliva na davčne prihodke Slovenije. Na GZS zato pozdravljamo izhodišča za slovensko startup strategijo in smo zadovoljni, da je bila večina naših predlogov upoštevanih,« pravi generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Vendar izpostavlja, da nas pravo delo šele čaka, saj je potrebno spremeniti vrsto zakonov, če želimo cilje iz strategije dejansko doseči do leta 2030, kot so si zadali na MGTŠ.

Arhiv: Predsednik GZS o EU: Časa za razmišljanje ni več, potrebni so ambiciozni koraki

Predsednik GZS Tibor Šimonka: »Enrico Letta je v svojem poročilu z naslovom ‘Much more than a Market’ pravilno zapisal, da je prišel trenutek, ko moramo vsi skupaj delovati v smeri krepitve enotnega trga, kar bo okrepilo moč Evropske unije. Vključuje številna opozorila in predloge, na katere že vrsto leto opozarja tudi GZS.« Na globalnem ekonomskem trgu mora EU ohraniti svoj položaj oblikovalca trendov, postavljavca standardov, gonilne sile prihodnjih inovacij in rasti ter promotorja novih industrijskih tehnologij. Le tako bo lahko še naprej držala stik z ameriškimi in azijskimi tekmeci.

Arhiv: Gospodarstvu letos na voljo preko 512 milijonov evrov povratnih sredstev

Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka) in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov za tehnološki razvoj, kapitalsko utrjevanje, likvidnost in omilitev kriznih okoliščin.

Arhiv: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trgu Unije

Glavni cilj predloga je, da bi se prepovedalo dajanje vsakršnih proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trg EU, onemogočanje njihove dostopnosti na trgu EU in njihov izvoz iz EU. Z namenom lažjega izvajanja Uredbe bo Evropska komisija vzpostavila podatkovno zbirko s preverljivimi in redno posodobljenimi informacijami o tveganjih prisilnega dela, vključno s poročili mednarodnih organizacij (npr. Mednarodna organizacija dela).

Arhiv: Anketa o uporabi MSP testa na nacionalni ravni v državah članicah EU

V okviru aktivnosti stebra I – konkurenčno poslovno okolje, vas obveščamo, da Evropska komisija pripravlja poročilo o uporabi MSP testa na nacionalni ravni v državah članicah. Z namenom pridobitve mnenj in pripomb o MSP testu na nacionalnih ravneh je pripravljena anketo, s katero želi s strani držav članic in nacionalnih organizacij, ki zastopajo MSPje, pridobiti mnenja o uporabi in izvajanju nacionalnih MSP testov

Arhiv: Podeljene nagrade Gospodarske zbornice Slovenije

»Uspešno voditi zaposlene, sodelovati s poslovnimi partnerji, razvijati razvojne priložnosti, iskati tržne priložnosti, izogibati se nastalim oviram, se prilagajati in pri tem zagotavljati stalno rast - to je umetnost! Znotraj te umetnosti pa je najpomembnejša umetnost obvladovanja samega sebe, tako čustveno kot tudi strokovno. Ljudje smo radi soustvarjalci nekega razvoja in vodja mora povezovati svoje ekipe tako, da se člani ekipe počutijo pomembni in sproščeni pri svojem delu. Hkrati pa mora dati priložnosti vsem udeležencem, da ponotranjijo skupne cilje in najdejo svojo vlogo v zmagovalni ekipi. To je umetnost,« je poudaril Martin Novšak, predsednik Komisija za Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Arhiv: Evropska komisija predstavila nove pobude za spodbujanje vodilnega položaja evropske industrije na področju naprednih materialov

Evropska komisija je danes 27.2.2024 predstavila industrijsko strategijo za napredne materiale, s katero želi evropskim podjetjem omogočiti vodilni položaj v sektorju, ključnem za zeleni in digitalni prehod.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.