Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Gospodarstvu letos na voljo preko 512 milijonov evrov povratnih sredstev

Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka) in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov za tehnološki razvoj, kapitalsko utrjevanje, likvidnost in omilitev kriznih okoliščin.

Arhiv: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trgu Unije

Glavni cilj predloga je, da bi se prepovedalo dajanje vsakršnih proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trg EU, onemogočanje njihove dostopnosti na trgu EU in njihov izvoz iz EU. Z namenom lažjega izvajanja Uredbe bo Evropska komisija vzpostavila podatkovno zbirko s preverljivimi in redno posodobljenimi informacijami o tveganjih prisilnega dela, vključno s poročili mednarodnih organizacij (npr. Mednarodna organizacija dela).

Arhiv: Anketa o uporabi MSP testa na nacionalni ravni v državah članicah EU

V okviru aktivnosti stebra I – konkurenčno poslovno okolje, vas obveščamo, da Evropska komisija pripravlja poročilo o uporabi MSP testa na nacionalni ravni v državah članicah. Z namenom pridobitve mnenj in pripomb o MSP testu na nacionalnih ravneh je pripravljena anketo, s katero želi s strani držav članic in nacionalnih organizacij, ki zastopajo MSPje, pridobiti mnenja o uporabi in izvajanju nacionalnih MSP testov

Arhiv: Podeljene nagrade Gospodarske zbornice Slovenije

»Uspešno voditi zaposlene, sodelovati s poslovnimi partnerji, razvijati razvojne priložnosti, iskati tržne priložnosti, izogibati se nastalim oviram, se prilagajati in pri tem zagotavljati stalno rast - to je umetnost! Znotraj te umetnosti pa je najpomembnejša umetnost obvladovanja samega sebe, tako čustveno kot tudi strokovno. Ljudje smo radi soustvarjalci nekega razvoja in vodja mora povezovati svoje ekipe tako, da se člani ekipe počutijo pomembni in sproščeni pri svojem delu. Hkrati pa mora dati priložnosti vsem udeležencem, da ponotranjijo skupne cilje in najdejo svojo vlogo v zmagovalni ekipi. To je umetnost,« je poudaril Martin Novšak, predsednik Komisija za Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.