Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine

V Uradnem listu EU, serija C, št. 246 z dne 7.07.2016, je bilo objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine – AD635. Predloge je potrebno posredovati do 28.7.2016.

Arhiv: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in Predlog zakona o sprememba in dopolnitvah Zakona o dohodnini, s katerima se predlaga davčno prestrukturiranje davčnih prihodkov v proračun RS. Načrtuje se dvig stopnje davka od dohodka pravnih oseb za dve odstotni točki (iz 17% na 19%), na drugi strani pa se uvaja nov dohodninski razred iz znižanje stopnje četrtega dohodninskega razreda. Del plače za poslovno uspešnost se izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja.

Arhiv: Dosežki GZS, vmesno poročilo

Vmesno poročilo zajema naše glavne dosežke za gospodarstvo v prvem polletju letošnjega leta, naše aktivnosti in nove produkte, ki smo jih za vas oblikovali. Vabimo vas, da si ga ogledate.

Arhiv: Pohvalili smernice za javno naročanje, opozorili na prevelike apetite v javni porabi

UO GZS je na seji 14. julija 2016 z ministrom Koprivnikarjem razpravljal o aktivnostih ministrstva za javno upravo za izboljšanje pogojev poslovanja podjetij, za javno naročanje in boljšo javno upravo. Hkrati predlaga vladi in ministrom nov razmislek in pripravo drugačnega predloga davčnega prestrukturiranja od koalicijsko usklajenega.

Arhiv: Davčna reforma: obremenjuje podjetja, nepravična do zaposlenih v gospodarstvu

Povsem podrobnih informacij o predlogu davčnega prestrukturiranja, ki ga je potrdila koalicija, še nimamo. Na podlagi znanih informacij pa smo na GZS razočarani nad usklajenim predlogom koalicije o davčnem prestrukturiranju.

Arhiv: PREDLOG ZAKONA O VAJENIŠTVU – JAVNA RAZPRAVA

Preko e-demokracije je odprta javna razprava o predlogu Zakona o vajeništvu. Pristojno ministrstvo je določilo rok za oddajo pripomb 19. avgust 2016.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.