Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Dan inovativnosti 2016

Na konferenci bomo govorili o programih EU, ki nudijo finančno podporo za raziskave in inovacije do leta 2020 ter na kakšen način lahko te programe podjetja izkoristijo za svoje razvoje strategije.Organizirali bomo individualne sestanke med raziskovalci in podjetji. Že 14. bomo podelili priznanja najboljšim inovacijam na nacionalni ravni.

Arhiv: Raziskave in razvoj? Država na račun podjetij dodatno polni proračun!

Retroaktivni pregledi podjetij, s katerimi se preverja njihova upravičenost do davčne olajšave za raziskave in razvoj do leta 2012 nazaj, so nezakoniti in neupravičeni. Finančna uprava v zadnjih mesecih preverja upravičenost številnih slovenskih podjetij do uveljavljanja davčne olajšave za raziskave in razvoj, in to od leta 2012 naprej. Pri tem upošteva kot merilo, da šteje kot raziskava in razvoj le tista dejavnost, v kateri je prisoten element novosti in razreševanja znanstvene oz. tehnološke nejasnosti v svetovnem merilu.

Arhiv: Tudi v juniju se je nadaljevala rast porabe električne energije v industriji

V juniju se je nadaljevala skromna rast porabe električne energije v industriji, ki je znašala 1,4% glede na enako obdobje lani (maja smo beležili 1,2% rast). Pri neposrednih uporabnikih pa smo junija beležili 3,1% padec porabe, medtem ko je maja je znašal 4,9%.

Arhiv: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov se prilagaja domača zakonodaja Uredbi (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (v nadaljnjem besedilu: Uredba 596/2014/EU).

Arhiv: Zakon o trošarinah

V Uradnem listu RS številka 47/2016 je bil 1. 7. 2016 objavljen nov Zakon o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1), ki prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Zakon se začne uporabljati 1. avgusta 2016, ko se bo prenehal uporabljati Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12, 32/14; v nadaljevanju ZTro), ki se s spremembami in dopolnitvami uporablja od 1. 7. 1999.

Arhiv: Nepovratna sredstva za prenovo tudi pravnim osebam

Na podlagi dolgotrajnih prizadevanj, tudi Zbornice za poslovanje z nepremičninami, je bil konec prejšnjega tedna končno objavljen nov javni poziv Eko sklada za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb s tremi ali več stanovanji na območju Slovenije.

Arhiv: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papir

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papir se vzpostavlja pravno okolje, ki bo omogočalo izvedbo avtokolateralizacije v Republiki Sloveniji

Arhiv: Znižajte javno porabo, gospodarstvo je svoje breme že plačalo

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ostro zavrača namigovanja, da naj bi se z Ministrstvom za finance na načelni ravni uskladila glede vsebine davčne »reforme«. Predlog davčne »reforme« ne reformira, temveč ponovno povečuje obremenitev gospodarstva.

Arhiv: Pet nepisanih »zakonov« na tujih trgih

Pri poslovanju z vašimi poslovnimi partnerji v tujini se pozanimajte o medkulturnih razlikah in navadah poslovanja.

Arhiv: Bliža se čas rasti cen in plač v EU

Slovenska rast pod dvema odstotkoma v letošnjem letu. Dvig bonitetne ocene brez vpliva na stroške zadolževanja. OECD je ocenil, da bi bil britanski BDP do leta 2030 za 5 % nižji.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.