Zapri

Novice


Arhiv: #koronavirus: Sporočilo za javnost - Gospodarstvo potrebuje podporo Vlade RS


Gospodarska zbornica Slovenije poziva predsednika Vlade RS k podpori gospodarstvu in uveljavitvi dodatnih ukrepov, ki bodo blažili posledice epidemije novega koronavirusa na slovenska podjetja. Proizvodnja v dejavnostih, ki so nujne za nemoteno preskrbo prebivalstva, še vedno teče. Enako velja to za podjetja, kjer je izvršitev naročila ključnega pomena za pravočasno dobavo. So pa povsod v teh družbah prilagodili delovne procese v smeri zaščite zaposlenih in preprečevanja širjenja okužb.

Slovenija je del Evropske unije, ki je včeraj priporočila vsem državam, da ob zagotovitvi zaščite prebivalcev zagotovijo tudi pogoje za delovanje gospodarstva.

Tudi v Sloveniji morajo v teh zaostrenih epidemioloških pogojih delovati številna podjetja, ki zagotavljajo preskrbo in varnost prebivalcem. Zato podjetja na področju energetike, trgovine, komunalnih storitev, varnosti, logistike, živilskopredelovalne industrije ipd., ki zagotavljajo produkte in storitve za normalno delovanje države, nadaljujejo s svojo dejavnostjo. Prav tako še naprej delujejo podjetja, ki so aktivna na mednarodnih trgih. Z večino držav, kljub težavam, še vedno potekajo trgovska razmerja. Še vedno so zagotovljene številne javne storitve, od zdravstva do informiranja.

V slovenskih podjetjih in ustanovah so bili sprejeti številni ukrepi za zavarovanje zdravja zaposlenih z namenom preprečitve širjenja koronavirusa. Podjetja ves čas sprejemajo tudi dodatne ukrepe za zaščito svojih zaposlenih in za preprečitev širjenja epidemije.

Pozivi k zapiranju podjetij niso pravi ukrep. Če zapremo podjetja, kdo bo potem zagotavljal vse nujne dobrine, kdo bo odvažal smeti, skrbel za živilske izdelke, za dobavo izdelkov na dom ...?

Gospodarska zbornica Slovenije poziva predsednika Vlade RS, da vlada v najkrajšem času izda jasna navodila podjetjem, kakšni so varnostni protokoli za gospodarstvo.
Opozarjamo namreč, da potrebujemo tudi uradna strokovna navodila, kako naj podjetja v sedanjih razmerah organizirajo varne delovne procese in ustrezno zavarujejo zaposlene. Taka navodila bi bila lahko tudi merilo, katera podjetja lahko ostanejo delujoča in katera naj zaradi nezmožnosti zagotavljanja varnosti za zaposlene in prebivalce začasno ustavijo delovanje.

Nujno je tudi, da Vlada sprejme širše likvidnostne ukrepe, ki bodo omogočili obstoj podjetij v času drastičnih upadov prihodkov in njihov hiter zagon po umiritvi epidemije. Hkrati gospodarstvo pričakuje, da bodo pristojne institucije zagotovile dostop podjetjem do ustrezne zaščitne opreme (ocena 1 mio kosov zaščitnih mask na teden).

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.