Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Sedež podjetja kot pogoj za licenco

  Sedež podjetja

   

  Sedež družbe je bistvena sestavina, ki jo je treba obvezno registrirati v sodnem registru. To sestavino mora vsebovati prijava za vpis v register (47. člen Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1), prav tako pa je treba v sodni register prijaviti vsako spremembo sedeža družbe (48. člen ZGD-1). Sedež družbe mora biti naveden tudi na vseh dopisih družbe, ki jih družba pošilja svojim naslovnikom (45. člen ZGD-1). Sedež družbe je namreč kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register (29. člen ZGD-1), pri čemer je za sedež družbe mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe (30. člen ZGD-1).

   

  Poslovanje družbe na registriranem sedežu je torej tako pomembna okoliščina z vidika poslovanja in varnosti pravnega prometa, da je zakonodajalec določil, da je neposlovanje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register, samostojni (in neodvisni) izbrisni razlog za izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije v skladu z določbami iz 7. poglavja (členi od 424 do 444.a členi) ZFPPIPP (glej sodbo VSK sklep Cpg 292/2013).

   

  Prav tako skladno s prvo alinejo 3. točke 3. odstavka 75. člena ZGD-1 AJPES po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije, če na podlagi lastnih podatkov, vključno z obvestilom lastnika objekta ali na podlagi obvestila državnega organa ali osebe z javnimi pooblastili ugotovi, da je pri podjetniku v Poslovni register Slovenije kot njegov poslovni naslov vpisan naslov na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznan.

   

  Skladno z Uredbo št. 1071/2009 je pogoj za pridobitev licence, da ima podjetje poleg sedeža tudi prostore, kjer hrani svojo temeljno poslovno dokumentacijo. V primeru, da ima podjetje na »sedežu podjetja« le pošti predal NE izpolnjuje pogoja za pridobitev licence.


  Vsako podjetje mora v postopku pridobitve ali obnove licence, v postopku sprememb in nadzora izpolnjevati tudi pogoj glede sedeža in izpolniti naslednjo izjavo: Izjava glede sedeža podjetja.

   

  V postopku nadzora nad izpolnjevanjem pogojev za licenco na sedežu podjetja se preveri:

  • Poslovni prostor in pisarniška oprema
  • Računovodski dokumenti: izdani in prejeti računi
  • Kadrovska evidenca: pogodbe o zaposlitvi, evidenca delovnega časa
  • Dokumentacija s podatki o času vožnje in počitka: tahografi, tovorni listi
  • Ustrezna dokumentacija za vozila


  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/