Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: WEBINAR: Poreklo blaga – 20. 11. 2023

  Na seminarju bodo predstavljene osnove glede določitve porekla blaga, tako za preferencialno kot tudi za nepreferencialno poreklo, pravna podlaga ter uporaba v praksi.

  Arhiv: TEHNIČNE TEŽAVE

  Listine bodo izdane z zamikom!

  Arhiv: Ali je za testno vozilo potrebna licenca?

  Arhiv: Dovolilnice za leto 2024

  Opravljanje prevozov blaga v nekaterih državah izven EU je omejeno in je možno le ob predložitvi dovolilnice. Vlogo za določitev letnega načrta dovolilnic za leto 2024 lahko vložite do 15. 9. 2023. Kritičnih dovolilnic med letom ne morete pridobiti, v kolikor zanje niste oddali vloge za letni načrt. Kot kritične se opredelijo dovolilnice, katerih skupna poraba vseh prevoznikov v obdobju od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 doseže 90 odstotkov ali več.

  Arhiv: Izjemoma dovoljen promet težjih tovornih vozil

  V času od sobote, 12. 8. do torka, 15. 8. 2023, je zaradi izrednih razmer dovoljen promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, če se promet izvaja z namenom odpravljanja posledic poplav.

  Arhiv: 7.6.: Usposabljanje za rokovanje z dovolilnicami

  Usposabljanje bo sestavljeno iz teoretičnega dela in delavnice: predstavitev vsebine dovolilnic ter uporaba, delo na konkretnih primerih predavatelja ter primerih iz vašega podjetja.

  Arhiv: 6.- 7.6.2023: Webinar o poreklu blaga

  Na seminarju bodo pojasnjeni osnovni pojmi s področja porekla blaga. Vse bo temeljilo na praktičnih primerih.

  Arhiv: Zakonodaja s področja vozil

  Obvestilo o dostopu do zakonodaje vezana na vozila na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo

  Arhiv: ATA zvezki za Rusijo, Ukrajino, Belorusijo

  Zaradi trenutnih razmer izdaja ATA zvezkov za te države ni možna.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/