Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Potrdilo za voznike – podaljšanje veljavnosti začasnega ukrepa

  Vozniki, ki kljub pravočasno oddani vlogi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje in delo, niso pravočasno pridobili novega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, lahko na GZS pridobijo potrdilo za voznika, na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo izdanega s strani Upravne enote.

  6.7.: Webinar o POREKLU BLAGA

  ! Sprejete spremembe Zakona o prevozih

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H) začne veljati 26. 6. 2021.

  Imetniki licenc sporočite številno zaposlenih

  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu velja od 6. 8. 2020. Končuje se prehodno obdobje - od 2. 6. 2021 morajo imeti vsi imetniki licenc Skupnosti v celoti izpolnjen pogoj glede minimalnega števila zaposlenih voznikov in minimalnega števila ostalih zaposlenih.

  Redno usposabljanje voznikov

  Redno usposabljanje je obvezno za vse voznike, ki se poklicno ukvarjajo s prevozom blaga ali potnikov in imajo v vozniškem dovoljenju vpisano KODO 95. Opravljati ga morajo vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur.

  Arhiv: Brexit - od 1. maja 2021

  Sporazum s 1. 5. 2021 formalno stopi v veljavo.

  Novice za imetnike licenc

  Se ukvarjate s prevozi v cestnem prometu? Preverite spremenjene pogoje za licenco in kakšne novosti so predvidene.

  Arhiv: Spremljevalec izrednega prevoza

  Arhiv: 22.4.: Webinar o poreklu

  Glavna tema webinarja bodo novosti na področju preferencialnega porekla blaga v letu 2021 – tako novosti, ki so že stopile v veljavo kot tudi novosti, ki nas še čakajo v letošnjem letu. Poudarek bo na praktičnem vidiku uporabe pravil o poreklu blaga, predvsem v smislu, kako se znajti v praksi glede na dejstvo, da je zakonodaja obširna. V ta namen boste prejeli posodobljen seznam zakonodaje s področja preferencialnega porekla blaga. Tekom predavanja bo zaradi boljšega razumevanja tematike predstavljenih več primerov iz prakse.

  Podaljšanje veljavnosti kode 95

  Na podlagi Uredbe Omnibus II se v Sloveniji podaljšuje veljavnost temeljnih kvalifikacij - kode 95.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/