Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Vpis kode Unije 95 na Potrdila za voznike

  Vozniki, državljani tretjih držav, lahko tudi s potrdilom za voznike, določenim z Uredbo 1072/2009/ES, dokažejo, da imajo temeljno kvalifikacijo voznika in opravljeno redno usposabljanje, če je v potrdilu v polju za opombe navedena koda Unije »95«.

  Arhiv: Poslovanje oddelka Javne listine GZS

  Strankam priporočamo, da se poslužujejo komuniciranja preko e-pošte ali telefona. Osebna obravnava je možna le po predhodni najavi in ob dogovorjenem času.

  Arhiv: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu

  Objavljen je predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

  Arhiv: Vročanje listin v času koronavirusa

  Arhiv: Licence: začasna odjava vozil

  V času izrednih razmer je možno pri izdajatelju licence začasno odjaviti vozilo iz baze licenc ter vozilo po preteku izrednih razmer ponovno prijaviti v evidenco vozil pri licenci brez plačila stroškov postopka.

  Arhiv: Vročanje listin v času koronavirusa

  Arhiv: PREKLIC URADNIH UR

  Od petka, 13. 3. 2020, ne bo uradnih ur za osebno obravnavo!

  Izvozne listine za Katar

  Obvestilo katarske zbornice glede elektronsko izdanih listin.

  ATA zvezek: pred in po BREXITu

  Kako ravnati, če bomo blago peljali iz Slovenije v Združeno kraljestvo pred BREXITom ter ga ponovno peljali nazaj v Slovenijo po BREXITu?

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

  http://nerdcp.gov.si/javni/