Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Vpliv koronavirusa na ATA zvezke

  Imetnikom ATA zvezkov, katerim je veljavnost potekla med 24. 1. 2020 in 31. 5. 2020 svetujemo, da pred potekom veljavnosti zvezka pri izdajatelju pridobijo nadomestni ATA zvezek, s katerim bodo podaljšali rok za ponovni izvoz blaga na nadaljnje eno leto. Nato se za zaključek prvotnega zvezka in odprtje nadomestnega zvezka obrnite na najbližji carinski urad v Sloveniji.

  Vročanje listin v času koronavirusa

  Zato bodo vse listine kot so licence, potrdila za voznike, dovolilnice, potrdila o poreklu blaga in druge listine, izdane s strani GZS, oddelka Javne listine, v času izrednih razmer poslane z navadno pošiljko.

  Izdaja potrdil za voznike, ni niso državljani EU

  V primerih, ko se zaradi izrednih razmer ne more podaljšati dovoljenja za prebivanje in delo, vozniškega dovoljenja ali izkaznic o vozniških kvalifikacijah voznika, bo GZS izdala Potrdila za voznike, ki niso državljani EU, z rokom veljavnosti do največ 1. 7. 2020. Potrdilo se pridobi na podlagi izpolnjene vloge in drugih obveznih dokazil.

  Licence: začasna odjava vozil

  V času izrednih razmer je možno pri izdajatelju licence začasno odjaviti vozilo iz baze licenc ter vozilo po preteku izrednih razmer ponovno prijaviti v evidenco vozil pri licenci brez plačila stroškov postopka.

  Arhiv: Vročanje listin v času koronavirusa

  Arhiv: PREKLIC URADNIH UR

  Od petka, 13. 3. 2020, ne bo uradnih ur za osebno obravnavo!

  Izvozne listine za Katar

  Obvestilo katarske zbornice glede elektronsko izdanih listin.

  ATA zvezek: pred in po BREXITu

  Kako ravnati, če bomo blago peljali iz Slovenije v Združeno kraljestvo pred BREXITom ter ga ponovno peljali nazaj v Slovenijo po BREXITu?

  Arhiv: Letni načrt (CEMT) dovolilnic za leto 2020

  Odločbe za letni načrt dovolilnic in CEMT dovolilnic za leto 2020 so izdane. Podatki, na podlagi katerih so bile dodeljene oz. odvzete CEMT dovolilnice so objavljeni.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

  http://nerdcp.gov.si/javni/