Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Imetniki ATA zvezkov POZOR

  Imetnikom ATA zvezkov, ki zapuščajo ozemlje EU na Hrvaškem svetujemo, da ATA zvezke odprejo pri slovenski carini. Svetujemo vam tudi, da ste pozorni in da upoštevate roke za ponovni uvoz in ponovni izvoz blaga, ki vam jih lahko določijo carinski organi pri izstopu iz EU in pri vstopu v tujo državo. Ti roki so lahko krajši od roka veljavnosti ATA zvezka.

  GSP – Splošna shema preferencialov

  Shema splošnih tarifnih preferencialov (angleško Generalised Scheme of Preferences – GSP) omogoča popolno ali delno oprostitev plačila carinskih dajatev pri uvozu izdelkov po poreklu iz držav v razvoju v EU.

  Licence: pogoji za upravljavca prevozov

  Iz drugega odstavka 8. člena Uredbe 1071/2009/ES izhaja, da kandidati za upravljavca prevoza iz 4. člena omenjene uredbe opravljajo izpit v državi članici, v kateri imajo običajno prebivališče, ali v državi članici, v kateri delajo.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/