Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  ATA zvezek tudi za Vietnam

  Vietnam nova država podpisnica ATA konvencije.

  Potrdilo o obstoju okoliščin višje sile

  Na Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS) članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je bilo dne 24. februarja 2022 z predsedniškim odlokom št. 64/2022 razglašeno vojno stanje v Ukrajini ter, da je Evropska Komisija objavila v Uradnem listu Evropske Unije omejevalne ukrepe v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine s strani Ruske federacije. Slovenijo kot polnopravno članico Evropske unije, v celoti zavezujejo sprejeti ukrepi Evropske Komisije.

  Upravljavec prevozov

  Podjetje, ki opravlja prevozniško dejavnost v EU, mora za pridobitev licence imeti strokovno usposobljenega upravljavca prevozov.

  Arhiv: Webinar o dovolilnicah in CEMP dovolilnicah - 10. 5. 2022

  Usposabljanje za rokovanje z dovolilnicami in CEMT dovolilnicami.

  Ali opravljate mednarodne prevoze blaga s kombiji?

  Ali opravljate mednarodne prevoze blaga s kombiji?

  Elektronski podpis

  Predlagamo vam, da oddajate elektronsko podpisane vloge.

  ATA zvezki za Rusijo, Ukrajino, Belorusijo

  Zaradi trenutnih razmer izdaja ATA zvezkov za te države ni možna.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/