Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: ATA zvezek tudi za Vietnam

  Vietnam nova država podpisnica ATA konvencije.

  Arhiv: Potrdilo o obstoju okoliščin višje sile

  Na Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS) članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je bilo dne 24. februarja 2022 z predsedniškim odlokom št. 64/2022 razglašeno vojno stanje v Ukrajini ter, da je Evropska Komisija objavila v Uradnem listu Evropske Unije omejevalne ukrepe v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine s strani Ruske federacije. Slovenijo kot polnopravno članico Evropske unije, v celoti zavezujejo sprejeti ukrepi Evropske Komisije.

  Arhiv: Upravljavec prevozov

  Podjetje, ki opravlja prevozniško dejavnost v EU, mora za pridobitev licence imeti strokovno usposobljenega upravljavca prevozov.

  Arhiv: Webinar o dovolilnicah in CEMP dovolilnicah - 10. 5. 2022

  Usposabljanje za rokovanje z dovolilnicami in CEMT dovolilnicami.

  Arhiv: Ali opravljate mednarodne prevoze blaga s kombiji?

  Ali opravljate mednarodne prevoze blaga s kombiji?

  Arhiv: Elektronski podpis

  Predlagamo vam, da oddajate elektronsko podpisane vloge.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/