Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Upravljavec prevozov


   

  Upravljavec prevozov

   

  Podjetje, ki opravlja prevozniško dejavnost v EU, mora za pridobitev licence imeti strokovno usposobljenega upravljavca prevozov.

  Upravljavec prevozov:

  • dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja;
  • ima resnično povezavo s podjetjem, na primer je njegov uslužbenec, direktor, lastnik ali delničar, oziroma podjetje upravlja ali, če je podjetje fizična oseba, je ta ista oseba; in
  • prebiva v Skupnosti.

  Naloge, ki jih mora izvajati učinkovito in neprekinjeno, ter njene obveznosti kot upravljavca prevoza obsegajo predvsem naloge, povezane z upravljanjem servisiranja in vzdrževanja vozil, preverjanjem prevoznih pogodb in dokumentov, osnovnim računovodstvom, razporeditvijo natovarjanj ali storitev po voznikih in vozilih ter preverjanjem postopkov v zvezi z varnostjo.

  Strokovna usposobljenost se preverja na preizkusu znanja, ki je sestavljen modularno, kar pomeni, da je različen glede na to, katere vrste prevozov bo upravljal kandidat za upravljavca prevozov.
  V Sloveniji je za usposabljanje in izvedbo preizkusov znanja pooblaščeno podjetje Inter-es d.o.o. Več informacij je na spletni strani www.inter-es.si.

  Iz drugega odstavka 8. člena Uredbe 1071/2009/ES izhaja, da kandidati za upravljavca prevoza iz 4. člena omenjene uredbe opravljajo izpit v državi članici, v kateri imajo običajno prebivališče, ali v državi članici, v kateri delajo.

  GZS, Javne listine

   

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/