Zbornica računovodskih servisov

Program seminarjev in delavnic Združenja računovodskih servisov - 2004


Datum in ura

Naslov

Izvajalec

Lokacija


JANUAR

20. januar
09.00 - 13.00
                    
seminar
Letno poročilo 2003    
                                                  
Maja Bohorič,
direktorica računovodskega oddelka v družbi Simič & partnerji d.o.o.                              
TRBOVLJE
Območna gospodarska zbornica Zasavje,
Mestni trg 5a.
Sejna soba
                                                 
22. januar
09.00 - 13.00
                  
seminar
Letno poročilo 2003   
Maja Bohorič,
direktorica računovodskega oddelka v družbi Simič & partnerji d.o.o.  
NOVO MESTO
Zavarovalnica Tilia d.d.,
Seidlova 5.
Velika sejna soba / III. nadstropje
 
27. januar
09.00 - 13.00
 
seminar
Letno poročilo 2003   
Maja Bohorič, direktorica računovodskega oddelka v družbi Simič & partnerji d.o.o. DRAVOGRAD
Območna gospodarska zbornica Koroška,
Koroška cesta 47.
Sejna soba
29. januar
09.00 - 13.00
 
seminar
Letno poročilo 2003   
Maja Bohorič, direktorica računovodskega oddelka v družbi Simič & partnerji d.o.o. CELJE
Celjski sejem,
Dečkova 3.
Dvorana Celjanka
 


FEBRUAR

2. februar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2003   
Maja Bohorič, direktorica računovodskega oddelka v družbi Simič & partnerji d.o.o. LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
Dvorana A
4. februar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2003    
Maja Bohorič, direktorica računovodskega oddelka v družbi Simič & partnerji d.o.o. VELENJE
Hotel Paka,
Rudarska 1.
Predavalnica
10. februar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2003   
Maja Bohorič, direktorica računovodskega oddelka v družbi Simič & partnerji d.o.o. NOVA GORICA
Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1.
Velika dvorana
12. februar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2003   
Maja Bohorič, direktorica računovodskega oddelka v družbi Simič & partnerji d.o.o. MURSKA SOBOTA
Območna gospodarska zbornica Pomurje,
Lendavska 5a.
Sejna soba PAC / IV. nadstropje
17. februar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2003   
Maja Bohorič, direktorica računovodskega oddelka v družbi Simič & partnerji d.o.o. MARIBOR
Območna gospodarska zbornica,
Ul. talcev 24.
Velika predavalnica
19. februar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2003   
Maja Bohorič, direktorica računovodskega oddelka v družbi Simič & partnerji d.o.o. KRANJ
Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota Kranj,
Bleiweisova 20.
Konferenčna dvorana


MAREC

9. marec
09.00 - 15.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
Učilnica D
11. marec
09.00 - 15.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
Učilnica A
12. marec
09.00 - 15.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
Učilnica A
  Izobraževanje v zvezi z
zakonom o preprečevanju pranja denarja
  LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
Dvorana A


APRIL

14. april
09.00 - 15.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
MURSKA SOBOTA
Območna gospodarska zbornica Pomurje,
Lendavska 5a.
Sejna soba PAC / IV. nadstropje
15. april
09.00 - 15.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
NOVA GORICA
Območna zbornica Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 3.
Predavalnica
16. april
10.00 - 16.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
NOVO MESTO
Hotel šport Otočec
 
20. april
09.00 - 15.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
VELENJE
Hotel Paka,
Rudarska 1.
Predavalnica


MAJ

12. maj
09.00 - 13.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
CELJE
Območna gospodarska zbornica Celje,
Ljubljanska cesta 14,
Celje
13. maj
09.00 - 13.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
učilnica D
14. maj
09.00 - 13.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
učilnica B


JUNIJ

3. junij
09.00 - 13.00
predavanje
Z nagrajevanjem do uspešnega poslovanja računovodskega servisa
Tomaž Glažar, direktor AS.EDICO d.o.o. LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
učilnica C
10. junij
09.00 - 15.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
učilnica B
11. junij 4. Športne igre Združenja računovodskih servisov   Klimatsko-športni center na Rogli
23. junij
09.00 - 15.00
delavnica
DDV po vstopu Slovenije v EU
mag. Andrej Šircelj,
Šircelj Consulting d.o.o.
LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
učilnica


SEPTEMBER

27. september 2004
09.00 - 13.00
delavnica
Kako izplačati plače v zasebnem sektorju
mag. Slavi Pirš, samostojna svetovalka, Združenje delodajalcev Slovenije LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
Dvorana C


OKTOBER

11. in 12. oktober 2004 6. Kongres računovodskih servisov   GH Bernardin, Portorož
28. in 29. oktober 2004
09.00 - 15.00

dvodnevni seminar
Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja pri izdelavi letnih poročil slovenskih družb
ODPOVEDAN

Nada Drobnič, Deloitte d.o.o. LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
Dvorana C


NOVEMBER

10. november
11. november
12. november
13. november
2004

09.00-13.00

štiridnevna delavnica "DAVČNI PAKET"

* Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-1)
* Zakon o dohodnini (ZDoh-1)
* Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)
* Zakon o davčnem postopku (ZDavP-1)

Nada Drobnič
Barbara Guzina
Maja Bohorič  Siniša Mitrović
Branka Svilar 
Andrej Šircelj

LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
učilnica B

 


DECEMBER

 

13. december
14. december
15. december
16. december
2004

09.00-13.00


štiridnevna delavnica "DAVČNI PAKET"

* Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-1)
* Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)
* Zakon o dohodnini (ZDoh-1)
* Zakon o davčnem postopku (ZDavP-1)
 

Nada Drobnič
Barbara Guzina
Andrej Šircelj
Maja Bohorič  Siniša Mitrović
Branka Svilar 
 

LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
dvorana C