Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Seminar »Opravljanje dejavnosti v tujini – ITALIJA«

Seminar »Opravljanje dejavnosti v tujini – ITALIJA«

torek, 20. november 2012, ob 9.00

dvorana B, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

 

Dodatno – po dogodku!

Zainteresirana podjetja vabimo na individualne razgovore z novim vodjem Gospodarskega urada v Milanu, g. Gregorjem Šucem* – prijave na mojca.osojnik@gzs.si.

Razpored razgovorov bodo zainteresirani udeleženci prejeli na seminarju.

 

Ugodnodti za člane GZS


   Popust za člane GZS!        


Odločitev za sodelovanje s poslovnimi partnerji v tujini ne zahteva samo dobre ideje, inovativnega produkta ali ugodne ponudbe. Še bolj kot to so pomembni pravna varnost, izbira dobrega in zanesljivega poslovnega partnerja ter poznavanje poslovnega okolja.

Na seminarju boste izvedeli, kako se načelo prostega pretoka nanaša na izvajanje storitev. Predstavili bomo postopke napotitve delavcev v tujino, pogodbo o napotitvi z napotenim delavcem, davčne obremenitve in ostale pogoje, ki jih mora izpolnjevati delodajalec oziroma izvajalec storitev v Italiji.

V drugem delu seminarja bodo udeleženci prejeli napotke, katere dokumente potrebujejo in na koga naj se obrnejo v postopkih napotitve delavcev na delo v Italiji. Odgovorili bomo tudina vprašanje, kdaj in pod kakšnimi pogoji odpreti podružnico v Italiji, ter predstavili postopke čezmejne izvršbe v EU.

P r o g r a m

8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.30

Direktiva o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev v luči prakse Sodišča Evropske Unije
Metka Penko Natlačen, GZS

9.30 – 10.00

Na kaj moramo paziti, ko sklepamo pogodbo o zaposlitvi z detaširanim delavcem
Gregor Tasič, GZS

10.00 – 10.45

Obdavčenje detaširanih delavcev
Siniša Mitrović, Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o.

10.45 – 11.15

Odmor

11.15 – 12.00

Izkušnje iz prakse
Dionisio Gherbassi, Servis d.o.o., Trst

12.00 – 12.45

Kdaj in pod kakšnimi pogoji odpreti podružnico v Italiji Odvetnik Rado Race, Studio legale Race, Trst

12.45 – 13.15

Postopki čezmejne izvršbe v EU
Igor Knez, GZS

Seminar je namenjen pravnikom, komercialistom, računovodjem, direktorjem podjetij, ki jih zanimajo operativna vprašanja izvajanja storitev v Italiji ali razmišljajo o odprtju podružnice. Zanimiv je tudi za podjetja, ki imajo vprašanja pri izterjavi plačil.

Udeleženci bodo prejeli tudi priročnik za prakso "Poslovanje in izterjava v EU", ki vsebinsko predstavlja pregled postopkov za zagotavljanje čim večje pravne varnosti pri poslovanju na trgu, še posebej pri mednarodnem poslovanju, ter učinkovitih pristopov k izterjavi zapadlih obveznosti v okviru EU. Priročnik je plod sodelovanja pravnih strokovnjakov Gospodarske zbornice Slovenije in pravnih strokovnjakov iz tujine ter strokovnjakov s področja "risk managementa" oziroma upravljanja in zavarovanja terjatev ...

KOTIZACIJA:

Kotizacija za udeležbo na seminarju in gradiva znaša za člane GZS 40 € (DDV je vključen) za posameznega prijavljenega udeleženca, za nečlane pa 120 € (DDV je vključen).

Kotizacija vključuje udeležbo za posameznega udeleženca, gradivo in priročnik. Kotizacijo je potrebno nakazati pred začetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 1540-5114 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 13. 11. 2012 na e-naslov: mojca.osojnik@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacij ne vračamo.

 

*Gregor Šuc, ki je pretekla štiri leta delal na veleposlaništvu RS v Rimu kot namestnik veleposlanika, bo 1. decembra 2012 prevzel vodenje Gospodarskega urada RS v Milanu. Pred tem, v času predsedovanja RS EU, je delal kot tiskovni predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve in vodil projekt javne diplomacije. V letih 2002-2006 je služboval že v Washingtonu, kjer je deloval predvsem na področju javne diplomacije, stikov z javnostmi, gospodarske ter turistične promocije Slovenije v ZDA ter pri privabljanju ameriških investicij v Slovenijo.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.