Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Problemska konferenca GZS-ZGIGM: Primernost uporabe klavzule 'ključ v roke' v pogodbah za izvajanje gradbenih storitev v javnih naročilih

Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala je 20. aprila 2012 pripravila problemsko konferenco z naslovom Primernost uporabe klavzule “ključ v roke” v pogodbah za izvajanje gradbenih storitev v javnih naročilih. Na konferenci so predstavili poljsko in avstrijsko prakso pri sklepanju gradbenih pogodb, spregovorili o težavah slovenskega gradbeništva pri javnem naročanju ter predstavili slovensko izkušnjo s standardnimi FIDIC pogodbami. 

  Poudarki in zaključki problemske konference:

-Slovensko definicijo izraza »ključ v roke« izenačiti z mednarodno priznano definicijo in jo na ta način tudi uporabljati v praksi sklepanja gradbenih pogodb (gre namreč za proces ali postopek in NE za vrsto, obliko in tip cene izražene v pomenu za celoto)

-Posodobiti in vsebinsko spremeniti prakso sklepanja gradbenih pogodb v javnih naročilih storitev gradnje (izogibati se slovenski praksi sklepanja pogodb po določilu "ključ v roke" oziroma raje uporabiti načelo "skupno dogovorjena cena" ali "pavšalna cena" kot ga drugače imenujemo, da se doseže nespremenljivost pogodbenega zneska!)

-Poskrbeti za kakovostno izdelano projektno dokumentacijo kot osnovo za dobro razpisno dokumentacijo v javnem naročilu storitev gradenj

-Prizadevati si, da so popisi del s predizmerami v razpisni dokumentaciji izdelani kakovostno, da so realno in pravilno ocenjeni glede količin v postavkah ali vrstah del in se ne prilagajajo političnim odločitvam z določenim namenom (npr. prikazati nižjo "ustreznejšo" investicijsko vrednost)

-Povečati vlogo stroke pri razreševanju konfliktov (Izkoristiti možnost imenovanja »Komisije za reševanje sporov« po pravilih FIDIC);

-Sodelujočim podjetjem v pogodbenih odnosih z javnimi naročniki (javna naročila gradnje) v prihodnosti zagotoviti bistveno višjo pravno varnost

-Povečati uporabo arbitraže za razreševanje sporov
 

 

 POZOR: V kratkem bomo na tem mestu objavili tudi prezentacije predavateljev za katere bomo pridobili dovoljenja za objavo!
-SGP POMGRAD D.D.
-GRANIT D.D.

-MINISTRSTVO ZA FINANCE

 

 

Fotoutrinki s konference:

mag. Jože Renar

doc.dr. Konrad Plauštajner

Matjaž Uhan

Maja Koković

mag. Robert Oblak

Isolino Gomes

NOVICO JE OBJAVIL TUDI PORTAL EICONTRACTORS

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.