Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Promocijski katalog slovenskega gradbeništva, inženiringa in projektiranja za prodor na tuje trge

Ljubljana, 22. 12. 2011 – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) pri Gospodarski zbornici Slovenije danes na novinarski konferenci predstavila promocijski katalog podjetij s področja gradbeništva. Katalog, ki je izšel v angleškem jeziku in ga je Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) pripravila v sodelovanju z Združenjema za svetovalni in izvedbeni inženiring ter Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Ministrstvom za gospodarstvo.  Poslovni panožni katalog je namenjen promociji slovenske gradbene industrije pri iskanju novih naročnikov na tujih trgih.

Barvni katalog z naslovom »Slovenia Excellence in Construction, Engineering and Project Design« je v A4 formatu in ima 80 strani, pri njegovi pripravi pa je sodelovalo 34 slovenskih podjetij in ustanov s področja gradbeništva, inženiringa in projektiranja. V publikaciji so predstavljeni najbolj odmevni dosežki slovenskega gradbeništva zadnjih let, katalog pa cilja predvsem na potencialne naročnike na tujih trgih. S katalogom, ki ga bodo distribuirali s pomočjo slovenske gospodarske diplomacije ter gospodarskih predstavništev v tujini,na sejmih in predstavitvenih dogodkih GZS, JAPTI in MZZ želijo slovenska podjetja pridobiti nove poslovne priložnosti na tujih trgih.

Predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič je uvodoma opozoril, da je blagovna znamka »made in Slovenia« izgubila svojo prepoznavnost, kot jo je nekoč imela. Katalog pomeni priložnost za promocijo in uveljavitev slovenskega znanja gradbeništva, inženiringa in projektiranja na tujih trgih.

Gospodarska kriza je močno prizadela slovensko gradbeništvo. Slovenija na žalost, tudi zaradi slabega ugleda, ki ga je ustvarila »tajkunizacija«, tega ni reševala. Gradbeništvo ima sedaj samo 2 možnosti: ali počasno propadanje ali pot v izvoz, je poudaril Branko Selak, predsednik UO ZGIGM in dodal, da je katalog priložnost za prodor na tuje trge.

Kot je povedal mag. Jože Renar, direktor ZGIGM so že dalj časa zaznavali potrebo po celoviti predstavitvi slovenskih podjetij s področja gradbeništva v tujini. Odločitev za katalog je zato prišla še v pravem času. Katalog je sistematično razdeljen na področja stavbarstvo, infrastruktura, inženirske storitve in t.i. okoljsko inženirstvo, v katalogu pa so predstavljene reference zadnjih 5 do 10 let.

Poslovodeči direktorata za gospodarsko diplomacijo mag. Boris Sovič jeizrazil priznanje in zadovoljstvo ob izdaji kataloga. Katalog daje gospodarski diplomaciji možnost za promocijo, ki je bila doslej večinoma verbalna, in bo odlično orodje za delo gospodarskih delegacij, ekonomskih svetovalcev na veleposlaništvih in poslovnih klubov.

Aleš Cantaruti, direktor Centra za konkurenčnost pri GZS je poudaril izjemen pomen kakovostne promocijske ponudbe za iskanje priložnosti na tujih trgih in dodal, da so tradicionalni tiskani materiali še vedno najbolj učinkoviti. Izrazil je tudi optimizem glede priložnosti za prodor slovenskih podjetij s področja gradbeništva, inženiringa in projektiranja na tuje trge ter omenil nekaj konkretnih priložnosti kot sta prodor v Kurdistan (Irak) in izgradnja več sto kilometrskega cestnega obroča okoli Moskve.

Tanja Drobnič, vodja oddelka za internacionalizacijo pri JAPTI pa je povedala, da so zaradi depresivnega stanja v gradbeništvu poskušali slovenska podjetja za skupen nastop na tujih trgih prepričati že l. 2009, izdaja kataloga v tem trenutku pa je res skrajni čas. Poudarila je, da bo agencija katalog razdeljevala po vseh ustreznih kanalih, prva taka večja možnost za promocijo pa bo spomladanski nepremičninski sejem v Milanu. Dodala je še, da so letos spomladi sicer izdali tudi podoben katalog s predstavitvijo slovenske lesno-predelovalne industrije.

Prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je povedal, da tudi fakulteta čuti upad gradbene dejavnosti, zato širi študijske programe s tega področja. Poudaril je, da je internacionalizacija tudi za fakulteto zelo pomembna in da je katalog odlično promocijsko sredstvo tako za fakulteto samo kot študente, ki v tej stroki iščejo priložnosti in znanje na tujih trgih.

Vsi govorniki so se strinjali, da je nujno združevanje podjetij v konzorcije, saj posamezna podjetja težko ali sploh ne uspejo uspešno prodreti na tuje trge. Poudarili pa so še, da v Sloveniji manjka centralna in enotna inženirska organizacija kakršna je bil nekdaj SMELT.

Katalog je izšel v nakladi 4000 izvodov, na voljo pa je tudi elektronska verzija, ki je dostopna prek spleta na naslovih:

Dodatne informacije: Odnosi z javnostmi, 01 5898 136

Izjave


mag. Jože Renar, direktor GZS-ZGIGM


Branko Selak, predsednik UO ZGIGM


mag. Boris Sovič, poslovodeči direktorata za gospodarsko diplomacijo


prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo


Aleš Cantarutti, direktor Centra za konkurenčnost GZS


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.