Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Rešitev gradbeništva je v nacionalnem interesu

V zadnjem času je v nekaterih medijih mogoče zaslediti izrazito negativno poročanje o največjih slovenskih gradbenih podjetjih, ki so se zaradi specifičnih razmer na slovenskem gradbenem trgu znašla v zelo težkem gospodarskem položaju. Med tistimi, ki slovensko javnost svarijo pred podporo »kartelom in baronom brez dokazane ekonomske koristi« prednjači časnik Finance, nazadnje z današnjo objavo komentarja z naslovom »Bankrotiran nacionalni interes gradbincev«. Pri tem pogosto prihaja do poistovetenja posameznih podjetij z njihovimi managerji in lastniki, katerih poslovna dejanja moralno ovrednoti vsak po lastni presoji. Ko pa te ocene pripišejo celotni panogi in tudi slovenska gradbena podjetja prikazujejo v negativni luči nasproti tujim izvajalcem, na Gospodarski zbornici Slovenije in Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS (ZGIGM) menimo, da je potrebno nekatere stvari postaviti v pravi okvir. Opozoriti je treba, da predstavlja tako pisanje neposredno nasprotovanje interesom slovenskega gospodarstva.

Dejstvo je, da so razmere v slovenskem gradbeništvu že zdavnaj presegle zgolj problematiko lastninjenja posameznih podjetij. Ob nadaljnjem neukrepanju države bodo posledice stihijskega propadanja panoge pustile izjemno negativne posledice v širšem slovenskem gospodarskem prostoru. Prepričani smo, da je treba gradbeništvo reševati kot panogo, če želimo v naslednjem desetletju na slovenskih projektih imeti opazen delež slovenske dodane vrednosti in znanja. Naš interes mora biti prodaja slovenskega znanja na gradbiščih doma in v tujini - ne le gradbenikov, ampak tudi množice dobaviteljev in proizvajalcev in pri tem ustvariti prostor, da bodo v projekte lahko vključene tehnološke rešitve slovenskih podjetij, ki bodo na koncu tudi realizirane.

Velja izpostaviti, da so predvsem podjetja kot SCT, Primorje ter nekatera druga v letih visoke konjunkture uspela doseči najvišjo tehnološko, organizacijsko in izvedbeno raven v slovenskem gradbeništvu, kar jim je omogočilo tudi suvereno izvajanje večjih poslov v tujini. Reference, know-how, poslovna organizacija in kakovostna izvedbena podpora med največjimi gradbinci trenutno le še Primorju omogočajo, da svoje več desetletno znanje, rast in razvoj, ki so ga ustvarjale generacije strokovnjakov in zaposlenih, še lahko unovči v novih poslih doma in v tujini. Ti posli bodo omogočili nadaljnje delo mnogim izjemnim strokovnim timom, tako na področju trženja, razvoja, izvajanja, pa tudi projektiranja. V te projekte pa se bodo lahko še naprej vključevali številni slovenski dobavitelji s svojimi proizvodi, tehnološkimi rešitvami in industrijskim intelektualnim kapitalom.

Zato mora predstavljati rešitev slovenskega gradbeništva nacionalni interes, za kar si bomo na GZS in ZGIGM še naprej prizadevali.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.