Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Podpisana Izjava o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi

S ciljem izboljšanja plačilne discipline v državi, ki se je še posebej poslabšala v času finančne in gospodarske krize, so Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) 23.06.2010 podpisali skupno Izjavo o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi.
Izjavo sta podprla tudi minister za gospodarstvo, dr. Matej Lahovnik, in minister za finance, dr. Franc Križanič.


Namen podpisnikov izjave je:

  • poslovne subjekte zasebnega in javnega sektorja  
    - spodbujati k spoštovanju pogodbeno dogovorjenih rokov plačil in drugih dogovorjenih pogodbenih obveznosti;
    - seznanjati z možnostmi poravnave medsebojnih obveznosti z večstranskim pobotanjem (skladno s splošnimi pravili obligacijskega prava in drugimi predpisi), ki je tem bolj uspešno, čim več dolžnikov je hkrati vključeno v organiziran večstranski pobot; 
    - obveščati o sodelovanju v enkrat mesečno organiziranem večstranskem pobotanju medsebojnih obveznosti, ki ga zagotavlja AJPES prek svojih 12 izpostav po vsej državi s storitvijo ePOBOT AJPES, ne da bi s tem vplivali na njihovo dosedanje ali dodatno sodelovanje v izvajanju istovrstnih storitev drugih ponudnikov na trgu, ter  
  • spremljati razpoložljive podatke oziroma informacije o plačilni disciplini v državi ter na podlagi le-teh predlagali dobro prakso in potrebne ukrepe pristojnim državnim organom.

Če z AJPES še nimate sklenjene Pogodbe o izvajanju večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti, vas vabimo, da to čimprej storite. Za vključevanje v ePOBOT AJPES je potrebno izpolniti tudi vlogo, ki jo boste v bodoče lahko posredovali  v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES ( o tem vas bomo obvestili v rubriki Aktualno).

Oglejte si tudi Likviden.si - spletni portal Gospodarske zbornice Slovenije z informacijami v zvezi z načini in postopki učinkovite izterjave, o prisilni izvršbi, večstranskem pobotu, prijavi terjatev v postopku prisilne poravnave in stečaja.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.