Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Dne 6.7.2010 zadnjič zasedal stari Odbor za delovodske izpite gradbene stroke-poročilo s 59. seje

Dne 6. 07. 2010. ob 13 uri v sejni sobi IV na GZS potekala 59. seje izpitnega odbora za delovodske izpite gradbene stroke, prisotne (Andrej Berdajs, Stanislav Černe, Silvo Strojinc, Iztok Slokan, Borut Gržinič,Štefan Žemva, Janez Dekleva - CPU, Franc Bogovčič – KADIS, Vlasta Ojstršek – SGŠ Maribor) se je pred začetkom seje seznanilo, da je to zadnja seja v tem mandatu, ker je minister za šolstvo in šport izdal Sklep o imenovanju izpitnega odbora GZS za izvajanje delovodskih izpitov dne 21. 5. 2010, kjer so v omenjeni odbor imenovani novi člani (kar 19). Zaradi prej omenjenega je bila sklicana razširjena seja, na katero so bili vabljeni predstavniki šol, ki so kandidate pripravljali na izpit, predsednik centralnega IO Andrej Friedel in predstavnik izvajalca Janez Dekleva direktor CPU.

Odbor je bil sklepčen. Sejo je vodil predsednik Andrej Berdajs.

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 58. seje IO.
  2. Poročilo o delu panožnega Izpitnega odbora za delovodske izpite gradbene stroke v drugem mandatnem obdobju do 06. 07. 2010 (pomembno:   V celotnem obdobju v letih od 2000 do 2010 je bilo vpisanih za opravljanje D/P izpita 347 kandidatov, od teh je opravilo izpit iz praktičnega dela uspešno 324 kandidatov in iz strokovno-teoretičnega dela 320 kandidatov, 10 kandidatov se že več kot tri leta ni prijavilo na noben izpit kljub posebnemu pozivu, 19 prijavljenih kandidatov pa mora opraviti še enega ali več izpitov. V letošnjem letu 2010 ni bilo nobene nove prijave.Naziv gradbeni delovodja pa si je pridobilo 318 kandidatov...
    Sprejeta so bila priporočila za bodoče za v mesecu maju 2010 novo imenovan Odbor)
  3. Razno (Prisotni so bili obveščeni, da so v pripravi novi poklicni standardi za profile poklica z nazivom gradbeni delovodja, in sicer: gradbeni delovodja, gradbeni delovodja za zaključna dela v gradbeništvu, gradbeni delovodja za komunalna dela in gradbeni delovodja monterjev inštalacij s podskupino – elektroinstalacij in strojnih instalacij. Prisotnim so bili razdeljeni delovni osnutki novih predlogov poklicnih standardov, ki jih je pripravil CPI, s prošnjo, da jih proučijo in do konca avgusta 2010 dostavijo na ZGIGM pripombe in priporočila. Za pripombe se bo zaprosilo tudi druge uporabnike in podjetja.)

 Več info o pridobitvi naziva gradbeni delovodja >>>

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.