Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Evropska sredstva za večjo zaposlenost, nova delovna mesta in krepitev človeškega kapitala, 01.04.2010

Gospodarska kriza in procesi globalizacije so prizadeli veliko podjetij v Sloveniji in veliko delavcev je ostalo brez zaposlitve oziroma jim grozi izguba dela. Podjetja, nevladne organizacije, občine, razvojne agencije in ostale organizacije lahko za aktivnosti ustvarjanja delovnih mest, krepitev človeškega kapitala, podpore delavcem pri prekvalifikaciji in iskanju zaposlitve, spodbujanju socialne vključenosti in podobno koristijo sredstva iz različnih programov EU.

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, Ministrstvo za finance in Gospodarska zbornica Slovenije vas vabijo na seminar

Evropska sredstva za večjo zaposlenost, nova delovna mesta in krepitev človeškega kapitala

ki bo potekal 1. aprila 2010

V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A

Na seminarju bomo predstavili tri glavne sklade s področja zaposlovanja:

1.Evropski socialni sklad je namenjen posameznikom in organizacijam v Sloveniji in je usmerjen h krepitvi človeškega kapitala, ustvarjanju delovnih mest, spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti, vlaganju v razvoj ustreznega raziskovalnega in drugega kadra, vseživljenjskemu učenju, zagotavljanju socialne vključenosti in spodbujanju enakih možnosti.

2.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je namenjen pomoči delavcem, ki so izgubili zaposlitev zaradi strukturnih sprememb v svetovni trgovini in zaradi posledic trenutne gospodarske krize, da lahko čim prej najdejo novo zaposlitev. Na voljo je 500 milijonov EUR letno.

3.PROGRESS je program EU za zaposlovanje in socialno solidarnost. 743,25 milijonov EUR je na voljo za zaposlovanje, socialno vključenost in zaščito, delovne pogoje, nediskriminacijo in enakost med spoloma.

Komu je seminar namenjen:

Podjetjem, občinam, nevladnim organizacijam, delodajalcem, sindikatom, predstavnikom ministrstev, izobraževalnim organizacijam.

Program:

9.00-9.30

Pozdravni govor
-Dr. Franc Križanič, minister za finance
-Mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS (tbc)
-Dr. Boris Cizelj, direktor Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja

9.30-10.15

Predstavitev Evropskega socialnega sklada in operativnega programa za razvoj človeških virov
-Nika Juvan, MDDSZ

10.15-11.00

Predstavitev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in možnosti za koriščenje sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v Sloveniji
-Zoran Kotolenko, MDDSZ

11.00-11.30

Odmor

11.30-12.15

Predstavitev programa Progress
-Kristina Tratar, MDDSZ

12.15 – 13.15

Diskusija – doseganje sinergije med evropskimi skladi za večjo zaposlenost, nova delovna mesta in krepitev človeškega kapitala

Prijave: maja.ferlinc@sbra.be; tajnistvoCK@gzs.si


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.