Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Zbiramo pripombe na predlog novega Zakona o geodetski dejavnosti

Predlog novega Zakona o geodetski dejavnosti vsebinsko dopolnjuje obstoječo ureditev opravljanja geodetske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Novi ZGeoD kot poseben področni zakon na novo ureja pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti in za opravljanje reguliranih poklicev za ponudnike in državljane iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije ter ponudnike iz tretjih držav.

Ker so se v obdobju od uveljavitve Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00, 47/06-ZEN in 45/08) v praksi pokazale tudi potrebe po odpravi nejasnosti in bolj natančni določitvi posameznih pristojnosti (geodetsko podjetje, geodet, odgovorni geodet, geodetski inšpektor), novi ZGeoD vsebinsko dopolnjuje in spreminja obstoječo ureditev in posledično spreminja vsebino inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakona ter kaznovanje za prekrške v primeru kršitev.

Morebitne pripombe vašega podjetja oziroma organizacije na predmetni zakon nam posredujte v elektronski obliki do srede, 3. februarja na e-naslov: zgigm@gzs.si oziroma nam javite na tel. 01 5898 242 - tajništvo.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.