Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Razpis za člane ožje projektne delovne skupine Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci

GZS ZGIGM, SDGD Slovenija in VZD Zbornica za potrebe projekta Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci, ki ga sofinancira ZZZS (kot javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016), razpisujejo razpis za člane ožje projektne delovne skupine. Trajanje projekta je predvideno: junij 2015 - november 2016.

 Za čas trajanja projekta bo oblikovana ožja projektna delovna skupina (fokusna skupina), ki se bo sestala predvidoma do 5 x na različnih lokacijah Slovenije (odvisno od dogovora med člani skupine). Skupina bo v komunikaciji ves čas trajanja projekta, komunicirala bo prek spletne pošte, telefona ter opcijsko preko Webex (spletnih) konferenc. Njen namen je usmerjanje projekta in pomoč pri implementaciji končnih projektnih rezultatov.

 V okviru projekta Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci načrtujemo naslednje aktivnosti, ki jih bodo usmerjali člani ožje delovne skupine:

·         podrobna analiza absentizma zaradi mišično kostnih bolezni v podjetjih,

·         ocena stanja prek anketnikov in obdelave podatkov s strani deležnikov (članov ožje delovne skupine), pred mentorskim obiskom in kasneje po obisku gradbišča,

·         priprava informativnega večjezičnega tiskanega gradiva – informacijske mape za delodajalce in delavce,

·         priprava, oblikovanje, prevod, tisk, razdelitev in pošiljanje tiskanih projektnih gradiv (informacijske mape z info listi) delodajalcem in delavcem,

·         priprava nabora ustreznih vzpodbud in nagrad delavcem, ki so izboljšali svoje ravnanje na osebni skrbi za zdravje,

·         pregled in priprava nabora drugih že pripravljenih vsebin in rezultatov iz ostalih projektov promocije zdravja za delodajalce,

·         akcija na terenu - mentorski obisk gradbišč in opazovanje ravnanj delavcev; izvedba krajše praktične delavnice na gradbišču,

·         organizacija druženja gradbenih delavcev na malici ob zdravem obroku po zaključku mentorskega obiska na gradbišču,

·         priprava posebnega informativnega tiskanega materiala po pošti več tisoč podjetjem in delavcem,

·         organizacija zaključne konference,

·         predlog vsebin za vključitev v kurikulum izobraževalnih programov na področju gradbeništva
·         poskusna izvedba tematskega predavanja na izobraževalnih ustanovah in zainteresiranih organizacijah.

 Predvideni člani ožje projektne skupine (sodelovanje v projektni skupini bo/je lahko honorirano a največ 1000 EUR bruto/člana):

1.    predstavnik gradbenega podjetja
2.    predstavnik gradbenega podjetja
3.    delavec v gradbenih podjetjih
4.    delavec v gradbenih podjetjih
5.    predstavnik inšpektorata za delo
6.    predstavnik srednje strokovne (gradbene) izobraževalne ustanove
7.    predstavnik visokošolske (gradbene) izobraževalne ustanove
8.    predstavnik zavoda za zaposlovanje
9.   predstavnik GZS ZGIGM (že projektni partner)
10. predstavnik SDGD Slovenije (že projektni partner)
11. varnostni inženir (že projektni partner VZD ZBORNICA)

Kandidati – člani projektne delovne skupine so lahko: fizične osebe ali zaposleni v organizacijah/poslovnih subjektih
Potencialni člani – kandidati naj dodajo kratek opis na kakšen način bodo v projektu lahko doprinesli h kakovostnemu delu kot član ožje projektne delovne skupine. Dodajo naj tudi svoje strokovne reference in kako poznavajo to področje gradbeništva.

Zainteresirani kandidati za člane projektne skupine kontaktirajte go. Valentino Kuzma, pokličite na 01 5898 246 ali na e naslov valentina.kuzma@gzs.si.

Pisne zavezujoče ponudbe pošljite na:
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Ponudba za sodelovanju v projektu ZZZS: Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci
Dimičeva 13
1504 Ljubljana

Vaše pisne ponudbe pričakujemo do 15.7.2015.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.