Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: MJU objavil prve Smernice za javno naročanje gradenj

Člane GZS ZGIGM in širšo javnost obveščamo, da so objavljene Smernice za javno naročanje gradenj 1.0. Izdal jih je Direktorat za javno naročanje pri MJU. To so prve slovenske Smernice za javno naročanje gradenj, za katere smo si na ZGIGM prizadevali že dlje časa, predvsem pa ob sprejetju ZJN-3, ko mnoge naše zahteve niso bile vnesene v zakon. Pripravljalec zakona se je takrat obvezal, da bo bolj natančna navodila javnim naročnikom gradenj pripravil v obliki posebnih Smernic za javno naročanje gradenj. Smernice so  objavljene na spletni strani Direktorata za javno naročanje  (link). Pri pripravi smernic je aktivno sodelovala Delovna skupina za pripravo Smernic za JN gradenj pri ZGIGM. Naši prispevki so bili v precejšnjem delu upoštevani, ne pa v celoti. 

Najprej moramo izpostaviti velik pomen izdaje teh smernic za gradbene izvajalce, ki bodo javne naročnike usmerjale k rešitvam, ki so utemeljene s pravili gradbene stroke v Sloveniji in v tujini. Smernice bodo prispevale h kvalitetnejši ureditvi trga gradbenih storitev in bolj poštenim poslovnim praksam v gradbeništvu z manj tveganji za naročnike in izvajalce. Javno naročanje v gradbeništvu predstavlja več kot 60% trga slovenskega gradbeništva, zato je njegov vpliv na oblikovanje dobrih poslovnih praks izjemen.   

Kljub temu, da so bili številni naši predlogi upoštevani, dokument ni v celoti upravičil vsa naša pričakovanja. Zato pričakujemo njegove izboljšave in dopolnjevanje v prihodnosti. Pri tem bodo dobrodošli novi predlogi s strani podjetij.

Pričakujemo, da bodo kljub njihovi neobveznosti za javne naročnike nove Smernice za javno naročanje gradenj v praksi kar se da hitro in uspešno zaživele in da jih bodo javni naročniki spoštovali. Pri tem bo zelo pomembno tudi sodelovanje podjetij in opozarjanje v primeru njihovega neupoštevanja.

Na ZGIGM bomo vsa vaša opozorila naslavljali na njihovega pripravljalca Direktorat za javno naročanje in zahtevali opozarjanje in če bo potrebno tudi javno izpostavljanje tistih, ki jih ne bodo upoštevali.

Novica MJU: Smernice za javno naročanje gradenj, Izdaja 1.0, december 2016
Smernice za javno naročanje gradenj je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Združenjem asfalterjev Slovenije, DARS, d. d., DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo. Slednje z namenom zagotavljanja konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov ter učinkovitega izvajanje javnih naročil gradenj, podajajo predloge za pravilno uporabo posameznih institutov javnega naročanja, s priporočili in opozorili.
Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in so orodje, ki ga njihovi pripravljavci priporočajo naročnikom za uporabo – dajejo primerna ter z ZJN-3 usklajena napotila, usmeritve in predloge, kako naj praviloma poteka postopek javnega naročila za gradnjo.
Vir: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.