Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: V juniju 2017 beležimo 80 let od začetka veljave prve kolektivne pogodbe za gradbene dejavnosti-stavbno delavstvo v Dravski banovini

V letu 2017 beležimo 80 let obstoja, podpisa na dan 26.5.1937 in začetka veljavnosti od dne 4.6.1937, prve kolektivne pogodbe za gradbene dejavnosti na območju današnje Slovenije; takrat imenovana kolektivna pogodba s katero se v smislu zakona o zaščiti delavcev ter obrtnega zakona urejajo delovne razmere stavbnega delavstva v dravski banovini. Vsebovala je določila o »mezdah, zaslužkih odtegljajih, mezdnih razredih, mezdnih tarifah, akordih, delavskih zaupnikih, sprejemanju in odpuščanju delavcev, učencih, postopkih pri pomanjkanju dela, boleznih in ostalih zadržkih pri delu, zdravstvenih in higienskih predpisih, delavskih kuhinjah, redu in nadzorstvu na stavbi, priznanjih in kaznih«. Kolektivna pogodba je stopila v veljavo 4. junija 1937.Gradbeni delavci in delodajalci so bili eni prvih, ki so se zavedali, da je pomembno urediti temeljne pravice delavcev v panogi, saj se le tako lahko ustvarijo osnovni pogoji za delo. Tudi v sedanjem času je kolektivna pogodba pomemben instrument, ki določa minimalne pravice in obveznosti obeh strani. Na tak način se določajo temeljni pogoji za delovanje v gradbeni panogi, ki nujno potrebuje izboljšanje »dobrega glasu«. K tem lahko pomembno prispevamo socialni partnerji z dogovorom pogojev v kolektivni pogodbi, ki bodo delovnim mestom prinašala dodano vrednost in bodo dopuščala kreativnost in inovativnost, ki sta pomembni v sedanji gradbeni dejavnosti. Sken besedila prve KP>>>

SOCIALNA PARTNERJA-podpisniki KPGD:
Delodajalski organizaciji: 
GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM) 
in Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) – Sekcija za gradbeništvo

Delavski organizaciji: 
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije - SDGD Slovenije (ZZZS)
in Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije (konfederacija Pergam), naknadni pristop >>>

V drugi polovici leta 2017 bosta socialna partnerja še bolj aktivno promovirala socialni dialog, obiskovala pristojna ministrstva in razvijala vsebino kolektivne pogodbe skladno s potrebami in stanjem na trgu dela, spremembo tehnologije gradnje oziroma napredka tehnike, ekonomsko situacijo in po vzoru ureditev iz držav EU, ki imajo na tem področju že stoletno tradicijo in dobro delujoče  organizacije (panožne paritetne socialne sklade).

Več o KPGD>>

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.