Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Sodelovali smo pri izvedbi prve predstavitve Smernic za javno naročanje gradenj s primeri iz prakse

Na predstavitvi, ki je potekala dne 21.6.2017, je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala), Direkcijo RS za infrastrukturo in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije izvedli brezplačno predstavitev Smernic za javno naročanje gradenj s primeri prakse. Sodelujoči, g. Jože Renar (GZS), mag. Urška Skok Klima (MJU), ga. Tanja Pihlar (MJU), g. Tomaž Willenpart (DRSI), dr. Jerneja Zorko (SSRS) in ga. Mojca Furlan (za GZS), so udeležencem predstavili koncept smernic, z bistvenimi poudarki (ustreznost pogojev za sodelovanje, merila in z njimi povezane prednosti in tveganja, neobičajno nizka ponudba, drobljenje, ocenjena vrednost..), primere in napotke iz prakse, tako za ceste, kot za stavbe ter pojasnili osnove gradbene pogodbe, zlasti z vidika, kako se izogniti sporom ter podali informacije o posameznih pomembnih klavzulah in uravnoteženosti pogodbe.

Prve predstavitve Smernic za javno naročanje gradenj s primeri iz prakse se je 90 udeležencev.

Gradiva so objavljena na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/direktorat-za-javno-narocanje/izobrazevanja (čisto spodaj).


 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.