Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


10 ključnih ukrepov v prid investitorjem

Novi Gradbeni zakon prinaša za investitorje številne rešitve, ki jim bodo olajšale uresničevanje poslovnih načrtov. Namen zakona je tudi vzpodbujanje tujih investicij pri nas.

»Temeljni cilji Gradbenega zakona so zmanjševa- nje investicijskega tveganja, večja pravna varnost investicijske namere, integracija postopkov, omogo- čanje usklajevanja varstvenih in razvojnih interesov, informatizacija postopkov, krepitev odgovornosti udeležencev pri graditvi, odprava administrativnih ovir in legalizacija neproblematičnih objektov,« poudarjajo na ministrstvu za okolje in prostor, ki so predlog novega zakona pripravili.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v številki revije Glas gospodarstva september. Bi se radi naročili na celotno revijo?

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.