Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Uspešen zaključek mednarodnega projekta SKILLCO s področja gradbeništva

GZS ZGIGM že dlje časa aktivno sodeluje  izobraževalnimi ustanovami s področja gradbeništva in CPI. Sadovi dela se kažejo tudi v Področnem odboru za gradbeništvo in rudarstvu pri CPI. Ko smo dobro sodelovanje nadgradili z mednarodnim sodelovanjem, v okviru projekta SKILLCO, ki je iskal vrzeli v spretnostih in znanju v panogi, smo potrdili kako pomembno je sodelovanje izobraževalnih ustanov, panožnih delodajalskih organizacij in regulatornih teles PIU ter potrdili učinke skupnega dela za panogo v prostoru EU. Triletni projekt v konzorciju je združil delo nacionalnih regulativnih partnerjev, asociacij delodajalcev iz gradbenega sektorja in izvajalcev izobraževanja držav iz članic EU (Nemčije, Madžarske in Slovenije) in evropsko panožno združenje gradbenih delodajalcev v Bruslju -FIEC. 

Mednarodni projekt SKILLCO s področja gradbeništva se po dobrih treh letih intenzivnega dela uspešno zaključuje. 
Na zaključni konferenci v Ljubljani smo predstavili naše triletno delo, rezultate, načrte za v prihodnje in trende, ki jih v strateških dokumentih EK predvideva za izobraževanje in usposabljanje v gradbeništvu in ki se zarisujejo v panogi po svetu. VEČ O KONFERENCI IN BREZPLAČNI DOSTOP DO PREDSTAVLJENA GRADIV IN PRISPEVKOV >>>. Predstavili smo dosežke projekta SKILLCO po 3 letih skupnega dela: 
923 udeležencev pilotnih usposabljanj za vse 4 identificirane manjkajoče panožne spretnosti v treh partnerskih državah (SLO, DE, HUN) in razvita nova mobilna aplikacija SKILLgApp z naloženimi novimi učnimi gradivi Skillco (z obsegom prek 300 rezultatov), ki skupaj nudijo podporo pri učenju in poučevanju!


Številni projektni rezultati in izvedena pilotna usposabljanja za gradbene profile (s 4. ravnjo po EOK) vezana na štiri identificirane manjkajoče panožne spretnosti in znanja v gradbeništvu:
·         Zelena znanja in spretnosti pri gradnji: Ponovna uporaba in reciklaža gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja na primeru hiše SKILLCO;
·         Računska pismenost: Izračun stroškov gradnje za novo hišo Skillco;
·         s  področja Varnost in zdravje pri delu: Preprečevanje mišično-kostnih obolenj pri gradbenih delavcih ter
·         Bralna pismenost: Branje načrtov in terminsko planiranje gradnje hiše Skillco
smo pregledno umestili v mobilno aplikacijo, delno zasnovano v razdelku za učence tudi z elementi iger (kviz, dnevni gibalni trening...).

Ključne namene in cilje projekta Skillco smo dosegli:
-razvoj 4 novih večjezičnih učnih modulov, ki se vključujejo v redne izobraževalne programe v 3 države EU (deloma prek odprtega kurikula) in s skupnimi učnimi gradivi pomagajo pedagoškemu kadru po državah EU (podpis strategija akreditacije)
-razvoj 4 modulov  izobraževanja z usposabljanjem za že zaposlene gradbene delavce,  in s skupnimi učnimi gradivi pomagajo andragoškemu kadru po državah EU
-preučitev in zagotovitev optimalnega in sodobnega (digitalno podprtega) odziva na nove, sodobne zahteve po podajanju znanja in usvajanju spretnosti, predvsem z osveženimi učnimi vsebinami, ki bodo tako učencem kot zaposlenim v gradbeništvu ponudili možnost, da nadgradijo in pridobijo nova uporabna znanja ter spretnosti tudi s pomočjo nove inovativne mobilne aplikacije SKILLgApp, ki vsebuje različna učna gradiva (priročnike, teste, kvize, slike, videoposnetke, itd.), ki so nastala v sklopu projekta.

Zavezništvo sektorskih spretnosti za prenos znanja in spretnosti med gradbene profile zaposlenih v gradbeništvu – SKILLCO na svoji spletni strani www.skillco.eu, vabi vse zainteresirane deležnike tudi k podpisu obrazca Pridružitev zavezništvu SKILLCO za ustanavljanje nadaljnjih panožnih neformalnih zavezništev za promocijo in razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v sektorju gradbene industrije.

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.