Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: VABILO na dogodek na sejmu DOM: NACIONALNI STROKOVNI POSVET Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi

Lokacija: petek, 6. marec 2020, med 10.00 in 15.00 v dvorani Urška 3, sejem DOM, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana

Evropa in z njo Slovenija si ta čas zastavljata ambiciozne cilje na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Govorimo o razogljičenju stavbnega fonda do leta 2050, kar zahteva gradnjo visoko učinkovitih novih stavb in intenzivno prenovo obstoječega stavbnega fonda.

Trajnostna gradnja je izjemno pomemben del širšega prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo. Uvajanje novih sodobnih tehnologij, načela krožne uporabe virov, digitalizacija, novi standardi in kriteriji ustvarjajo nova delovna mesta in zahtevajo nove kompetence po celotni vrednostni verigi gradbenega sektorja.
Za vrednotenje in primerjavo trajnostne gradnje potrebujemo različna orodja in okoljske certifikacijske sheme, kot je npr. nacionalni znak za okolje, imenovan Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG. Razvoj znanj in kompetenc ima pri spodbujanju razvoja trajnostne gradnje strateško vlogo. Ključnega pomena je usposobljenost kadra opremljenega z znanjem in potrebnimi veščinami, s čimer se zagotavljajo razvoj in gradnja trajnostnih stavb ter krepitev konkurenčnosti gradbenega sektorja.
To področje naslavljata dva projekta, ki vsak na svoj način utira pot do zastavljenih ciljev, prvi z razvojem sistemskega okolja, drugi s krepitvijo sposobnosti celotne verige gradbenega sektorja:
- »Integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE«, ki poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor in v okviru katerega se izvajajo aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov oz. blaženje podnebnih sprememb in
- »Kompetenčni center za inovativne stavbe – KOC INOVATIS«, ki poteka pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Dogodek soorganizirajo partnerji: GI ZRMK, CER – Center energetsko učinkovitih rešitev in KOC INOVATIS.

Na posvetu želimo nasloviti izzive razogljičenje stavb:
 spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij za razogljičenje stavb ter uporabe novih tehnologij,
 krepitve znanja in usposobljenosti po celotni verigi gradbenega sektorja in
 zagotavljanje kakovosti, prepoznavanje in spodbujanje dobre prakse.
O izzivih bodo udeleženci posveta intenzivno razpravljali na hekatonu s priznanimi strokovnjaki.
Vabljeni projektanti, proizvajalci gradbenih materialov in proizvodov, izvajalci, stanovska združenja, skladi, investitorji, finančne ustanove, nepremičninski posredniki, pristojna ministrstva, predstavniki lokalnih skupnosti in zainteresirana javnost.
Na posvetu želimo nasloviti izzive razogljičenje stavb:
 spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij za razogljičenje stavb ter uporabe novih tehnologij,
 krepitve znanja in usposobljenosti po celotni verigi gradbenega sektorja in
 zagotavljanje kakovosti, prepoznavanje in spodbujanje dobre prakse.
O izzivih bodo udeleženci posveta intenzivno razpravljali na hekatonu s priznanimi strokovnjaki.
Vabljeni projektanti, proizvajalci gradbenih materialov in proizvodov, izvajalci, stanovska združenja, skladi, investitorji, finančne ustanove, nepremičninski posredniki, pristojna ministrstva, predstavniki lokalnih skupnosti in zainteresirana javnost.Na posvetu želimo nasloviti izzive razogljičenje stavb:
 spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij za razogljičenje stavb ter uporabe novih tehnologij,
 krepitve znanja in usposobljenosti po celotni verigi gradbenega sektorja in
 zagotavljanje kakovosti, prepoznavanje in spodbujanje dobre prakse.
O izzivih bodo udeleženci posveta intenzivno razpravljali na hekatonu s priznanimi strokovnjaki.
Vabljeni projektanti, proizvajalci gradbenih materialov in proizvodov, izvajalci, stanovska združenja, skladi, investitorji, finančne ustanove, nepremičninski posredniki, pristojna ministrstva, predstavniki lokalnih skupnosti in zainteresirana javnost.

URADNO VABILO

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.