Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


EU: Evropski parlament sprejel reformo sektorja cestnega prometa

Evropski parlament sprejel reformo sektorja cestnega prometa

 

Evropski parlament je v sredo, 08.julija 2020,  brez predlogov sprememb podprl vse tri pravne akte, ki spreminjajo pravila o napotitvi voznikov, času vožnje in počitka ter o izvrševanju pravil o kabotaži. Spremembe bi naj ustavile izkrivljanje konkurence v sektorju cestnega prometa ter zagotovile boljše pogoje za počitek voznikov.

POMEMBNO: Sprejeta pravila bodo začela veljati po objavi v Uradnem listu EU:

 • Pravila o času počitka, vključno z zahtevo o vračanju voznikov začnejo veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu EU;
 • Pravila o napotitvi se bodo začela uporabljati 18 mesecev po začetku veljavnosti pravnega akta;
 • Pravila o vračanju tovornjakov in druge spremembe pravil za dostop do trga se bodo začela uporabljati 18 mesecev po začetku veljavnosti akta o dostopu do trga.

EVROPSKI PARLAMENT

 

Poglavitne rešitve/spremembe

 • vozniki v mednarodnem prevozu tovora se bodo morali redno vračati domov (vsake tri ali štiri tedne, odvisno od ureditve delovnega časa)
 • obvezni redni tedenski počitek ne sme biti opravljen v kabini tovornjaka
 • prevoznik mora plačati stroške namestitve voznika v primeru opravljanja rednega tedenskega počitka stran od doma
 • tahografi bodo morali beležiti prečkanje mejnih prehodov
 • po kabotažnem prevozu bodo morala vozila počakati najmanj 4 dni preden bodo smela opravljati kabotažo v isti državi
 • prevozniki bodo morali dokazati, da v državi članici, kjer imajo sedež, dejansko opravljajo dejavnost
 • tovornjaki se bodo morali vsakih osem tednov vrniti v matični kraj prevoznega podjetja
 • evropska pravila o prevozu bodo veljala tudi za lahko gospodarska vozila z maso nad 2,5t
 • lahka gospodarska vozila z maso nad 2,5 tone bodo prav tako morala biti opremljena s tahografi
 • pravila o napotitvi voznikov bodo veljala za kabotažne in mednarodne prevoze 
 • iz pravil o napotitvi bodo izvzeti tranzit, dvostranski prevozi ter dvostranski prevozi z dvema dodatnima nakladanjema ali razkladanjema 

 

Rešitve/spremembe zanimive za gradbeni sektor

 • predvidene izjeme/spremembe v sklopu 3.člena (opredeljuje izjeme, za katere prevoze/vozila po cesti se uredba ne uporablja)
  • točka (aa) se nadomesti z naslednjim:
   „(aa) vozili ali kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 ton in ki se uporabljajo za: 
   • (i) prevoz materiala, opreme ali strojev za voznikovo uporabo pri voznikovem delu ali 
   • (ii) dostavo blaga, izdelanega v okviru obrtne dejavnosti, 
   • le v radiju 100 km od baze podjetja ter pod pogojem, da vožnja vozila ni glavna voznikova dejavnost in da se prevoz ne opravlja za najem ali plačilo;“
  • vstavi se naslednja točka:
   „(ha) vozili, katerih največja dovoljena masa, skupaj s kakršnim koli priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 2,5 tone, vendar ne presega 3,5 tone, in ki se uporabljajo za prevoz blaga, kadar se prevoz ne opravi za najem ali plačilo, temveč za lastni račun podjetja ali voznika, in vožnja ni glavna dejavnost osebe, ki vozi vozilo;“
 • predvidene izjeme/spremembe v sklopu 13.člena (dopušča da država članica na svojem ozemlju odobri izjeme od členov 5 do 9 - časi vožnje, počitki, odmori):
  dodata se naslednji točki:
  „(q) z vozili ali kombinacijami vozil, ki prevažajo gradbene stroje za gradbeno podjetje znotraj polmera 100 km od baze podjetja, če vožnja vozil ni glavna voznikova dejavnost;
  (r) z vozili za dostavo sveže betonske mešanice.“;

 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.