Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Izšle so prenovljene POSEBNE GRADBENE UZANCE 2020

V novembru 2020 so izšle Posebne gradbene uzance 2020, ki jih je pripravila Delovna skupina za spremembo posebnih gradbenih uzanc pri Zbornici gradbeništva in industriji gradbenega materiala pri GZS. 
Posebne gradbene uzance 2020 se uporabljajo od 21. decembra 2020
Posebne gradbene uzance 2020 so prvi nacionalni dokument na tem področju, ki podrobneje opredeljuje pravila za ravnanje pogodbenih partnerjev pri izvedbi del na gradbenih objektih, kot so določena v Obligacijskem zakoniku ter v zakonih in predpisih, ki so povezani z gradnjo. Naša država je namreč do sedaj uporabljala jugoslovanske posebne gradbene uzance, ki jih je sprejela Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije leta 1976 (t.i. PGU 1977). PGU 1977 je v prakso uvedel jugoslovanski Zakon o obligacijskih razmerjih, sprejet leta 1978, nato pa še slovenski Obligacijski zakonik, sprejet leta 2002. Slovenske prenovljene Posebne gradbene uzance 2020 pomenijo vsebinsko posodobitev po več kot štirih desetletjih: PGU iz leta 1976 niso več sledile vsem sodobnim zahtevam in praksam v gradbeništvu. Bile so potrebne prenove, saj v tem obdobju ni prišlo zgolj do nastanka novih držav, ampak tudi do sprememb širšega zakonodajnega okvira, povezanega z gradbeništvom ter oblikovanja novih poslovnih praks.

S slovenskimi Posebnimi gradbenimi uzancami 2020 uveljavljamo sodobnejše, transparentnejše in varnejše poslovne prakse v gradbeništvu, ki bodo na naš trg gradbenih storitev in v procese gradenj prinesle več urejenosti in predvidljivosti, kar bo v korist tako izvajalcem kot naročnikom. V strokovni javni razpravi za oblikovanje končnega predloga so sodelovali pred
stavniki Združenja za inženiring in Združenja za svetovalni inženiring pri GZS, predstavniki Sekcije gradbincev pri OZS, predstavniki IZS in priznani slovenski pravni strokovnjaki.

Publikacijo Posebne gradbene uzance lahko naročite preko spletnega obrazca na povezavi>>>

Posebne gradbene uzance 2020 niso objavljene v Uradnem listu RS zaradi določil uredbe, ki ne dovoljuje objave tovrstnih predpisov. Objavljene so na spletnih straneh Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS in Sekcije gradbincev pri OZS.

GZS STROKOVNA SLUŽBA

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.