Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: NAPOVEDUJEMO: Načini gradnje in prenove za dosego ciljev evropskega zelenega dogovora, 12. oktobra 2021

Podnaslov:  Uporaba ojačanih polimernih kompozitov v gradbeništvu krožnega gospodarstva

Datum in ura: torek, 12. oktobra 2021, 09:00-16:00
Lokacija: Zoom dogodek (prijave na dnu spletne strani)
Organizator: GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Kotizacija: Brezplačno, sofinancirano s strani MOP.
Kreditne točke IZS: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
Kreditne točke ZAPS: v pridobivanju

PROGRAM DOGODKA 

Dogodek je brezplačen. Obvezne so prijave preko obrazca na dnu strani. 


OZADJE DOGODKA:

Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo Evropo in svet. Da bi Evropa premagala ta izziv, potrebuje novo strategijo za rast za preoblikovanje Unije v sodobno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire in bo konkurenčno, s ciljem, da leta 2050 dosežemo neto ničelne emisije toplogrednih plinov, katerega gospodarska rast ne bo vezana na rabo virov in v katerem nihče ne bo prezrt.

Evropski zeleni dogovor je časovni načrt za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU. Ta cilj bomo dosegli, tako da bomo podnebne in okoljske izzive spremenili v priložnosti na vseh področjih politike in omogočili prehod, ki bo pravičen in vključujoč za vse.   Stavbe in gradbeni objekti predstavljajo velik poseg v prostor. Veliko ljudi pa se ne zaveda, da je bilo za izgradnjo stavbe porabljenih tudi veliko naravnih virov in energije, ki prav tako pomenijo poseg v prostor; ta dodatno spreminja in obremenjuje okolje na planetu in vpliva tudi na gospodarstvo. Nezanemarljiv vpliv procesa graditve se torej začne že pri samem pridobivanju naravnih surovin, ki jih potrebujemo za gradnjo. Gradiva, ki jih porabljamo (vgrajujemo), so les, pesek, in rudnine. Okoljski vplivi zaradi deforestacije in izkoriščanja mineralnih surovin iz kamnolomov, peskokopov, glinokopov in rudnikov so vedno večji. Industrija površje trajno spreminja, širimo in povzročamo vedno več okoljske in širše gospodarske škode. Stroka se vedno bolj zaveda negativnih posledic odjema mineralnih surovih surovin iz okolja zato prek politike in podpore medijev stremi k spremembam tradicionalnih praks in poslovnih modelov. Razvoj inovativnih materialov, tj. kompozitov, ojačanih z različnimi vlakni, že omogoča danes, da se mnogo starih nevarnih stavb in objektov danes ne ruši več, temveč se le-te samo konstrukcijsko utrdi. Vse to se na koncu odrazi v manjši količini gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja, manjši porabi primarne energije zaradi manj logistike (ni rušenja, ni odvoza, ni predelave, ni sežiga in ni izgradnje novega objekta), in se z daljšim časovnim zamikom prestavi na kasnejši čas. 

KOGA VABIMO NA DOGODEK:

1.     zasebne in javne naročnike (stavb in gradbenih objektov);
2.     predstavnike projektantskih, arhitekturnih, inženiring in gradbenih podjetij; 
3.     dijake srednjih in višjih gradbenih, arhitekturnih in okoljevarstvenih šol (3.-6. raven SOK);
4.     študente, vključene v fakultetne programe povezane z gradbeništvom, arhitekturo, tehnologijo polimerov,  okoljem,  ekonomiko projektov ter vodenja investicij… (8.-10. raven SOK);   
5.     vodje priprave gradbenih projektov, vodje kakovosti del, vodja nadzora, arhitekti, projektanti in kalkulanti, vodje pravnih služb, vodje del (na gradbišču),), ki poslujejo na območju Sloveniji;
6.     vodje investicij pri javnih naročnikih in strokovnjaki za javna naročila;
7.     učitelje praktičnega pouka na srednjih in višjih gradbenih, arhitekturnih in okoljevarstvenih šolah, profesorji na fakultetah, ki izobražujejo teme povezane z vsebini in cilji posveta;
8.     vse, ki jih tematika zanima.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.