Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Projekt Construction Blueprint začenja oblikovanje evropskega observatorija gradbenih spretnosti, ki bo začel delovati leta 2022

24 partnerjev iz 12 držav pod vodstvom fundacije Fundación Laboral je predstavilo platformo spletnih tečajev o energetski učinkovitosti, digitalizaciji in krožnem gospodarstvu, ki bo med decembrom in januarjem na voljo v vseh jezikih.

 

V tej pobudi programa Erasmus+ sodeluje več kot 160 strokovnjakov, vključno s člani konzorcija in strokovnjaki, ki sestavljajo nacionalne svetovalne skupine.

 

Madrid, 19. november 2021. Projekt Construction Blueprint je v zadnji fazi, ki bo trajala do konca prihodnjega leta. V tej zadnji fazi bosta izvedena zasnova evropskega observatorija za gradbene spretnosti in program usposabljanja za vsako od treh področij, ki jih obravnava ta evropska pobuda - energetska učinkovitost, digitalizacija in krožno gospodarstvo -, ki bo začel delovati do leta 2022.

Poleg tega je 24 partnerjev iz 12 držav pod vodstvom Fundación Laboral med decembrom in januarjem prihodnje leto v angleščini zagnalo platformo spletnih tečajev na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva, ki bo na voljo v vseh jezikih konzorcija (španščini, nemščini, slovenščini, finščini, francoščini, italijanščini, litovščini, grščini, poljščini in portugalščini).

Posvetovanje s skoraj 1.800 podjetji kot izhodišče

Partnerji projekta Construction Blueprint so kot podlago za začetek oblikovanja opazovalnice izvedli anketo, na katero je odgovorilo skoraj 1 800 podjetij v partnerskih državah in katere rezultati bodo naslednji mesec objavljeni na spletni strani projekta. Druga izdaja raziskave bo objavljena v letošnjem letu, da bi zbrali mnenja večjega števila podjetij in analizirali morebitne spremembe v primerjavi s prvimi rezultati.

Vizualizacija podatkov tega sektorskega orodja bo pripravljena do aprila 2022, Evropski observatorij gradbenih spretnosti pa bo začel delovati junija.

Strateška zavezništva

V okviru strateške usmeritve Evropske komisije (EK) za odpravljanje vrzeli v znanju in spretnostih med sektorji prek sektorskih zavezništev za poklicne spretnosti Erasmus+ projekt European Construction Blueprint zagotavlja okvir za izvajanje priporočila Evropske unije (EU): "Vzpostavitev partnerstev na nacionalni in regionalni ravni za odzivanje na sedanje in nastajajoče potrebe gradbenega sektorja".

Cilj je opredeliti strategijo poklicnih kompetenc in kvalifikacij v okviru EU, trenutno pa konzorcij napreduje pri izvajanju novega okvira usposabljanja za gradbeništvo v EU, prilagojenega kompetencam, ki zaznamujejo mednarodne izzive: energetsko učinkovitost, digitalizacijo in krožno gospodarstvo.

V zadnjem obdobju bodo partnerji še naprej krepili zavezništva z drugimi evropskimi pobudami in drugimi projekti Blueprint ter izvajali različne kampanje ozaveščanja za spodbujanje privlačnosti gradbeništva in ukrepe za privabljanje mladih ter spodbujanje vključevanja žensk v ta sektor.

Doseženi mejniki

Z več kot 60 strokovnjaki, ki so del konzorcija, in več kot sto strokovnjaki, ki sestavljajo nacionalne svetovalne skupine, je projekt doslej dosegel naslednje rezultate, pri čemer se je v delovnih postopkih in v začetnem pristopu projekta nenehno prilagajal razvoju, ki ga je povzročila mednarodna pandemija:

  • Analiza pestle: Poročilo o političnih, gospodarskih, socialnih, tehnoloških, zakonodajnih in okoljskih dejavnikih, ki vplivajo na gradbeništvo in ki lahko vplivajo na pomanjkanje, vrzeli in neusklajenost znanj in spretnosti.
  • Poročilo o stanju na področju sektorskih znanj in spretnosti: Poročilo o trenutnem stanju v sektorju v državah, ki sodelujejo v projektu, s pregledom sektorskih znanj in spretnosti ter gradbeništva. Kasneje bo dopolnjena z razliko med sedanjimi in prihodnjimi znanji in spretnostmi ter oceno števila ljudi, ki bi jih bilo treba usposobiti v sektorju.
  • Časovni načrt in akcijski načrt: Načrt s strategijami, ukrepi, dejavnostmi, priporočili in akcijskim načrtom, ki se predlaga za prilagoditev povpraševanja po kompetencah in trenutne ponudbe. To bo tvorilo strategijo sektorja in bo tudi temeljni del za uvedbo novega strateškega pristopa gradbeništva.
  • Interaktivni zemljevid: Digitalni vir, v katerem so zbrane dobre prakse in inovativne pobude, ki obravnavajo vrzeli v znanju in spretnostih ter neskladja med njimi. Vključuje 124 georeferenciranih primerov o energetski učinkovitosti, digitalizaciji, krožnem gospodarstvu ter zdravju in varnosti, ki so jih opredelili partnerji iz držav, ki sodelujejo v konzorciju, in njihovih regij.
  • Spletna stran: Vzpostavitev kompleksnega in celovitega spletnega mesta o projektu, prevedenega v enajst jezikov, na katerem so na voljo vse informacije, rezultati in napredek projekta.

Načrt gradnje

Construction Blueprint je evropski projekt v okviru programa Erasmus+ Evropske unije za izvajanje novega strateškega pristopa k sektorskemu sodelovanju na področju znanj in spretnosti. Vodi ga konzorcij 24 partnerjev iz 12 držav pod vodstvom Fundación Laboral de la Construcción (Španija).

Fundación Laboral de la Construcción je organizacija, ki usklajuje 24 institucij, ki sodelujejo v projektu, in sicer iz Španije, Nemčije, Belgije, Slovenije, Finske, Francije, Grčije, Irske, Italije, Litve, Poljske in Portugalske. Projekt ocenjuje in neposredno nadzira Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) Evropske komisije (EK).

Poglejte si prvi dve leti našega projekta >>

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.