Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Objavljamo dobre zgodbe naših članov

S projektom Digi-CVET - Razvoj transverzalnih digitalnih kompetenc za vseživljenjsko digitalno poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) v gradbeništvu v katerem sodeluje tudi GZS ZGIGM bodo v državah partnericah projekta obravnavane nekatere glavne pomanjkljivosti v gradbeništvu. Namen projekta je izboljšati digitalno komunikacijo v dejavnosti gradbeništva, izboljšati podobo gradbene industrije s spoštovanjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter pomagati MSP - jem , da bodo privlačnejša za iskalce zaposlitve. 

Zato z veseljem poročamo tudi o zgodbah slovenskih podjetij in naših članih, ki gradijo uspešno zgodbo na vsebinah, ki jih mi obravnavamo v  evropskem projektu Digi -CVET. 

Podjetje POMGRAD je sodobno in trajnostno gradbeno podjetje, ki se zavzema za digitalno prihodnost. 

"Verjamejo, da sta digitalizacija in tehnološki napredek pomembna za optimizacijo procesov in ustvarjanje dodane vrednosti na različnih področjih gradbeništva.

V svoje delovanje uvajajo tehnološke novosti, s katerimi želijo povečati učinkovitost, zmanjšati stroške, skrajšati čas gradnje in zmanjšati vpliv na okolje. S sodobnimi pristopi in trajnostnim delovanjem skrbijo za to, da spadajo med najbolj uspešna podjetja v panogi.

Zavedajo se, da je ključnega pomena za sedanjost in prihodnost digitalizacija, zato se aktivno zavzemajo za digitalno preobrazbo. Kljub temu da v skupini Pomgrad stavijo na digitalno prihodnost, pa bodo povezave in znanja iz »starega«, analognega sveta pomemben temelj za vse, ki s svojimi gospodarskimi dejavnostmi soustvarjajo podobo naše države. Pomgrad v ospredje svojih vrednot postavlja kakovost, strokovnost in poslovno odličnost, ki jo dosegajo z marljivostjo in nenehnim izobraževanjem.

Vrednote Pomgrada temeljijo na soustvarjanju, ustvarjanju in gradnji z ljudmi in za ljudi. Podjetje je zavezano odgovornemu ravnanju z okoljem, krepitvi lokalnih skupnosti in spodbujanju trajnostnega razvoja. Cilj Pomgrada je ustvarjanje zdravega in prijetnega bivalnega okolja, v katerem bodo ljudje živeli in delali srečno in zadovoljno.

V današnjem svetu, ki se hitro spreminja, se v podjetju zavedajo pomena izobraženih in strokovno usposobljenih zaposlenih, ki sledijo novostim na svojem strokovnem področju. V ta namen so leta 2017 ustanovili Akademijo Pomgrad, katere ključna naloga je usposabljanje, vzgoja in ohranjanje kadra.

V Pomgradu se zavedajo, da morajo biti posamezniki ustrezno usposobljeni, da lahko svoje delo opravljajo učinkovito, motivirano in uspešno.

Od leta 2015 so organizirali več kot 100 izobraževanj, v katere je bilo vključeno skoraj 1000 zaposlenih. Izobraževanja so prispevala k izboljšanju vodstvenih in komunikacijskih kompetenc, izobrazili pa so tudi nove sodelavce na najbolj deficitarnih področjih, saj je usposobljen operativni kader, kot so zidarji, asfalterji, tesarji in strojniki, zelo pomemben za nadaljnji razvoj in rast podjetja." (Vir: https://www.delo.si/dpc-gradbenistvo/sodobno-in-trajnostno-gradbeno-podjetje-ki-se-zavzema-za-digitalno-prihodnost/)