Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Taksonomija EU "Mehanizem za zahteve zainteresiranih strani" - spletni vprašalnik je odprt

Evropska komisija je lani napovedala, da bo uvedla tako imenovani "mehanizem zahtev zainteresiranih strani". Vprašalnik je zdaj odprt. 

V njem lahko zainteresirane strani predložijo predloge, ki temeljijo na znanstvenih in/ali tehničnih dokazih 

- o novih gospodarskih dejavnostih, ki bi jih lahko dodali v taksonomijo EU ali 
- o morebitnih spremembah tehničnih meril za pregled obstoječih dejavnosti.

POVEZAVA DO VPRAŠALNIKA>>
Vprašalnik zainteresiranim stranem omogoča, da predlagajo morebitne revizije obstoječih dejavnosti, ki so že zajete v veljavnem delegiranem aktu taksonomije EU (glej delegirani akt o taksonomiji podnebja in dopolnilni delegirani akt o taksonomiji) ali jih pregledujejo sozakonodajalci EU (glej delegirani akt o taksonomiji okolja in spremembe delegiranega akta o taksonomiji podnebja), ali da predlagajo nove gospodarske dejavnosti, ki bi jih bilo treba vključiti v taksonomijo EU.
V skladu s členom 20(2c) Uredbe o taksonomiji platforma za trajnostne finance (v nadaljnjem besedilu: platforma) pomaga Evropski komisiji pri analizi zahtev zainteresiranih strani za razvoj ali revizijo tehničnih meril pregleda za določeno gospodarsko dejavnost. Namen tega orodja je podpreti to nalogo z racionalizacijo zbiranja zahtev zainteresiranih strani.
Platforma bo analizirala zahteve in Komisiji predložila priporočila o morebitnih revizijah obstoječih dejavnosti ali o novih dejavnostih, ki bi se lahko dodale v taksonomijo EU.

Mehanizem za zahteve zainteresiranih strani bo deloval neprekinjeno, tako da bodo lahko anketiranci kadar koli predložili svoje prispevke. 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.