Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Standardizacija BIM-a v Avstriji: Ključni akterji in procesi

V Avstriji je pobuda za standardizacijo informacijskega modeliranja gradenj (BIM) podprta s strani javnih naročnikov, ki sodelujejo v več pomembnih skupinah. Te skupine igrajo ključno vlogo pri oblikovanju in uveljavljanju standardov, ki so ključni za uspešno implementacijo BIM-a v različnih sektorjih gradbeništva.

Ključne skupine in njihove vloge

a)     Infrastruktura: Skupina FSV

Za področje infrastrukture je glavna skupina FSV, ki izdeluje standardne popisne postavke, znane kot LB-VI. To skupino sponzorirata tudi pomembni avstrijski javni podjetij, ÖBB (Avstrijske železnice) in Asfinag (upravljavec avtocest). Njihova prizadevanja so usmerjena v vzpostavitev enotnih standardov, ki omogočajo dosledno in učinkovito uporabo BIM-a v infrastrukturnih projektih.

b)     Visoko gradnja: Ministrstvo za delo in gospodarstvo

Za visoko gradnjo je za izdelavo standardnih popisnih postavk odgovorno Ministrstvo za delo in gospodarstvo, znan kot LB-HB. To ministrstvo igra ključno vlogo pri zagotavljanju, da so standardi za visoko gradnjo usklajeni in upoštevajo specifične potrebe tega sektorja.

c)     BuildingSmart Avstrija

BuildingSmart Avstrija je organizacija, ki se osredotoča na izobraževanje in razvoj standardov BIM. Izdelujejo in letno posodabljajo priročnik za BIM izobraževanje, ki vključuje tudi standardne BIM tehnične specifikacije (AIA), BIM izvedbeni načrt (BEP) ter naloge BIM kadrov v BIM procesu. Ti dokumenti so javno dostopni in predstavljajo pomemben vir za vse, ki se ukvarjajo z BIM-om v Avstriji.

d)     ASI (Avstrijske norme)

Avstrijske norme (ASI) se pri oblikovanju svojih standardov orientirajo na mednarodne standarde, kot so ISO in CEN, ter tudi na smernice BuildingSmart Avstrije. Dva ključna standarda za BIM, ki sta bila pripravljena pod okriljem ASI, sta:

  • ÖN A6241-2:2015: Avstrijski standard za BIM
  • ÖN 2063-2:2023: Avstrijski standard za izdelavo popisa na podlagi modela in obračun na podlagi modela.

e)     OIAV (Avstrijsko združenje inženirjev in arhitektov)

OIAV ima posebno skupino javnih naročnikov za digitalizacijo in BIM, ki izdeluje standardne primere uporabe BIM-a (Use Case). Njihovo delo je osredotočeno na praktične primere, ki prikazujejo, kako se BIM lahko učinkovito uporabi v različnih fazah gradbenih projektov.

Vpliv standardov na javno naročanje

Javni naročniki v Avstriji se pri pripravi zahtev za svoje projekte orientirajo na podlagi standardov in smernic, ki jih izdelujejo omenjene skupine. Uporaba teh standardov omogoča dosledno in učinkovito razvoj projektov v vseh fazah (projektiranje, gradnja in upravljanje in vzdrževanja objektov), saj zagotavlja, da so vsi udeleženci projekta usklajeni in uporabljajo enake standarde ter smernice.

Standardizacija BIM-a v Avstriji je torej rezultat sodelovanja med različnimi organizacijami in skupinami, ki s svojimi prizadevanji zagotavljajo, da je uporaba BIM-a v gradbeništvu učinkovita, dosledna in skladna z standardi. Javni naročniki se s tem zanašajo na uveljavljene prakse, kar prispeva k večji kakovosti in učinkovitosti gradbenih projektov v državi.

Za GZS ZGIGM pripravil: Jaka Senekovič ODE

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.