Zapri

Novice


Arhiv: Ponovno omogočena dnevna migracija hrvaških delavcev - Dolenjska in Bela krajina

Od ponedeljka  20. 4. 2020 mora imeti delavec na MMP Metlika/Jurovski Brod pri sebi potrdilo delodajalca o zaposlitvi pri njemu in naslov podjetja. Hrvaška policija bo dala delavcu navodila ob prehodu meje. V dokumentu Zdravstveni nadzor je v točki 1.5. Prekogranični radnici zapisan postopek.

Dogajanje v drugih državah

POSLOVANJE S POSAMEZNIMI DRŽAVAMI

·         Kakšne so aktualne razmere v Nemčiji, Franciji,… Več...

PONOVNO OMOGOČENA DNEVNA MIGRACIJA HRVAŠKIH DELAVCEV - DOLENJSKA IN BELA KRAJINA (20.4.2020)

·         V ponedeljek 20. 4. 2020 mora imeti delavec na MMP Metlika/Jurovski Brod pri sebi potrdilo delodajalca o zaposlitvi pri njemu in naslov podjetja. Hrvaška policija bo dala delavcu navodila ob prehodu meje. V dokumentu Zdravstveni nadzor je v točki 1.5. Prekogranični radnici zapisan postopek.

UKREPI NA MEJNIH PREHODIH NA ZUNANJI MEJI IN NA KONTROLNIH TOČKAH NA NOTRANJIH MEJAH SLOVENIJE (11.4.2020 Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije)

·         S tem odlokom se določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije. Odlok velja od 12.04. 2020 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

OMEJITVE PRI NAPOTITVAH DELAVCEV V NEMČIJO (16.4.2020)

·         Podjetja, ki načrtujejo opravljanje storitev v Nemčiji opozarjamo, da za nedržavljane Nemčije veljajo strogi ukrepi glede prihoda in bivanja v Nemčiji. Na splošno ODSVETUJEJO vse ne nujne prihode. Ukrepi so začeli veljati 16.3. za en mesec, sedaj pa so veljavnost podaljšali za 20 dni in dodali še 14-dnevno karanteno za vse prihajajoče iz tujine. https://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/vsebina/Aktualno/Novice/ArticleId/75204/omejitve-pri-napotitvah-delavcev-v-nemcijo

TURČIJA (10.4.2020)

·         Turčija je uvedla nove omejitve in pravila za vstop/izstop/tranzit tovornih vozil in voznikov. Podrobnosti v dokumentu. (angl).

PREHAJANJE DRŽAVNE MEJE MED EPIDEMIJO

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

OBVESTILO NA MEJNIH PREHODIH ZA SLOVENSKE IN TUJE DRŽAVLJANE, KI SE V SLOVENIJO VRAČAJO IZ TUJINE* (3.4.2020) (Ukrep velja od 4. aprila 2020 od 6. ure zjutraj)

·         *Navodilo ne velja za delovne migrante in osebe, ki opravljajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali so v tranzitu, ter osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Navodilo velja za delavce, ki prehajajo mejo zaradi sezonskega opravljanja del. Navodilo se nanaša na cestne in železniške mejne prehode, pa tudi za letališče in pristanišče.

·         V Sloveniji je po vrnitvi iz tujine za zdrave osebe zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odrejena karantena, za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim koronavirusom pa izolacija.

·         1. Če ste zdravi, bomo vaše podatke posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki bo za vas predlagal karanteno na stalnem ali začasnem naslovu v obdobju 14 dni od prihoda v Slovenijo. Ministrstvo za zdravje bo na predlog NIJZ izdalo karantensko odločbo, ki jo boste skupaj z navodili prejeli po pošti priporočeno na stalni ali začasni naslov. Do doma ali lokacije bivanja v času karantene se odpeljite po najkrajši poti in brez ustavljanja. Do prejema odločbe se izolirajte (ostanite doma in se izogibajte stikom z drugimi). Če kaj potrebujete iz trgovine, naj vam to dostavijo bližnji oziroma prosite za pomoč Rdeči križ/Civilno zaščito. Za neupoštevanje navodil je predvidena denarna kazen v znesku 400 evrov.

·         2. Če pri sebi opažate bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje), se takoj izolirajte (prekinite stike z drugimi ljudmi) in obvezno pokličite izbranega zdravnika ali urgentno službo, tam, kjer živite. Po presoji zdravnika boste v izolaciji na domu ali v bolnišnici.

·         3. Če na vašem stalnem ali začasnem naslovu ni ustreznih pogojev za karanteno ali izolacijo (npr. nimate možnosti bivanja v lastni sobi ali si gospodinjstvo delite z osebo/-ami, ki jih zaradi njihovega zdravstvenega stanja COVID-19 najbolj ogroža), o tem takoj obvestite mejno policijo, da bo s Civilno zaščito za vas zagotovila ustrezno nadomestno lokacijo v zato določenih hotelskih objektih. Karantensko odločbo in navodila boste prejeli pred nastanitvijo oz. ob njej na tej lokaciji.

Vir: https://www.gov.si/teme/koronavirus/

VSTOP V SLOVENIJO IZ ITALIJE

·         Na slovensko-italijanski meji podaljšano obratovanje začasnega mejnega prehoda Robič (7.4.2020): Podaljšali smo obratovanje začasnega mejnega prehoda Robič, ki je bil 23. marca ustanovljen na slovensko-italijanski meji, in sicer do 5. maja.2020. Obenem se spreminja tudi urnik delovanja. Od 7. aprila bo začasni mejni prehod Robič odprt ob delavnikih in v soboto od 5. do 18. ure, ob nedeljah in praznikih pa bo prehod zaprt.Na začasnem mejnem prehodu Robič lahko mejo prestopajo prebivalci Slovenije, ki so dnevni delovni migranti (delajo v Italiji), in osebe, ki izkažejo nujnost prestopa meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih ali kmetijskih čezmejnih dejavnosti. Dnevni delovni migranti morajo pri prehodu meje imeti pri sebi potrdilo delodajalca, ostali upravičenci pa potrdilo lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje. Vir: https://www.gov.si/novice/2020-04-07-na-slovensko-italijanski-meji-podaljsali-obratovanje-zacasnega-mejnega-prehoda-robic/ Povezane vsebine: Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

·         Odlokom o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni se določijo pogoji vstopa na območje Republike Slovenije iz Italijanske republike na štirih kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko, in sicer: Vrtojba, Fernetiči, Škofije (odprte ves čas) in Krvavi potok (odprt od 5. do 23. ure). Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Italije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela. Ta odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije. Odlok velja od 19.03. 2020. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni

c

DESET KONTROLNIH TOČK NA SLOVENSKO-AVSTRIJSKI MEJI (6.4.2020)

·         Od danes, 6. aprila 2020, bo za čezmejni promet ponovno odprt mejni prehod Holmec. Slovenija in Avstrija sta se dogovorili, da bo od danes, 6. aprila 2020, za čezmejni promet ponovno odprt mejni prehod Holmec, in sicer med 5. in 8. uro zjutraj ter med 15. in 18. uro zvečer. Na cestnih povezavah na mejnem območju z Avstrijo je tako za prehajanje meje vzpostavljenih skupaj deset kontrolnih točk.

·         Avstrija je 2. aprila 2020 uvedla dodatne omejitve na meji s Slovenijo in do nadaljnjega ukinila štiri kontrolne točke (nekdanje mejne prehode): Holmec, Jurij, Šentilj (magistrala) in Korensko sedlo. Na slovensko-avstrijski meji bo tako odprtih devet kontrolnih točk. Avstrijski varnostni organi so danes, 2. aprila 2020, ob 00.00, spremenili način opravljanja mejne kontrole na meji s Slovenijo. Dodatno so tako zaprli več nekdanjih mejnih prehodov, nekaterim nekdanjim mejnim prehodom pa so omejili delovni čas. Zato se v skladu z 2. členom Odloka Vlade RS o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni (Ur. list RS št. 34, 24. 3. 2020) ustrezno prilagodi delovanje kontrolnih točk slovenske policije in zdravstvenih delavcev na slovensko-avstrijski meji (2.4.2020).  https://www.gov.si/novice/2020-04-02-avstrija-je-na-meji-s-slovenijo-zaprla-stiri-kontrolne-tocke-od-danes-2-aprila-2020-jih-deluje-le-se-devet/

DNEVNI MIGRANTI IZ REPUBLIKE HRVAŠKE

·         Ker je na Hrvaškem gibanje prebivalstva omejeno samo na občino prebivališča, morajo po novem vsi, ki so zaposleni v drugi občini, pridobiti e-prepustnico. Slovenskim podjetjem, ki zaposlujejo dnevne migrante iz Hrvaške, svetujemo, da svojim zaposlenim izdajo potrdilo o zaposlitvi, na podlagi katerega dnevni migrant zaprosi krizni štab (»stožer«) za izdajo e-prepustnice. Če konkretni štab ne more izdati prepustnice, bodo prosilca napotili na pristojni organ. Za Dolenjsko in Belo krajino še vedno velja prepoved dnevne migracije (2.4.2020). Navodila za pridobitev e-propustnice za delodajalce so na https://hgk.hr/kako-do-e-propusnice-za-poslodavce (v okviru spletnih strani HGK).

·         Za dnevne migrante iz Republike Hrvaške, ki bi prečkali državno mejo s Slovenijo na območju Dolenjske oziroma tako imenovane »rdeče cone«, ki jo je razglasila Republika Slovenija, možnost, da bi prestopili mejo vsak dan po sistemu »samoizolacije« na relaciji meja – dom – meja, ne velja več. Po vrnitvi v Republiko Hrvaško bo za njih odrejena karantena, ne zgolj samoizolacija. Za trenutne razmere in ureditev na tem delu slovensko hrvaške meje se obrnite na mejni prehod Jurovski Brod, T: +385 47 664 199. Možnost dnevnega prehoda meje po načelu samoizolacije meja – dom – meja ostaja v veljavi za preostalo Slovenijo. (1.4.2020)

OLAJŠANO GIBANJE DELAVCEV IZ BIH Z DELOVNIM DOVOLJENJEM V SLOVENIJI (25.3.2020)

Na podlagi telefonske informacije, pridobljene na mejnem prehodu Stara Gradiška (BIH/HRV), državljani BiH, ki imajo izdano delovno dovoljenje v Sloveniji, lahko prestopijo mejo med BiH in Hrvaško.

·         Informacijo obvezno preveriti v realnem času na mejnih prehodih med BiH in HRV in HR in SLO,

·         Informacijo o potrebnih dovoljenjih pridobiti na Vanjsko trgovinski komori BiH na Ministarstvu zdravlja Federacije BiH ali Ministarstvu zdravlja Republike Srpske.

Povezava

Informacija Veleposlaništva RS v Sarajevu, 25. marec, 14.55: »Po informacijah, ki so trenutno na voljo, Hrvaška BiH državljanom omogoča vrnitev v Bosno in Hercegovino. Vendar, če se odločijo za vrnitev nazaj v Slovenijo, več ne bodo mogli potovati (tudi, če imajo v Sloveniji veljavno dovoljenje za prebivanje in delo). To dejansko pomeni, da vozniki iz BiH, ki imajo urejeno dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji in so trenutno zaposleni pri slovenskem delodajalcu, ne morejo izvajati voženj v BiH. Ob vstopu v BiH se bosanskim državljanom odredi 14 dnevna samoizolacija na domu ali karantena.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS

·         Informacije o razmerah v posameznih državah in ukrepih, ki so sprejeti za zaščito pred koronavirusom. https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/

Direktorat za mednarodno pravo in konzularno pomoč

·         Pomoč pri reševanju diplomatsko-konzularnih vprašanj https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/oministrstvu/direktorat-za-mednarodno-pravo-in-zascito-interesov/

AVTOMOBILSKE TOVARNE PO EVROPI

·         Ukrepi proti širjenju koronavirusa vplivajo tudi na avtomobilsko industrijo v Evropi. Volkswagen Group bo do nadaljnjega zaprl proizvodne obrate v Italiji, Španiji, na Slovaškem in Portugalskem. https://europe.autonews.com/automakers/vw-shut-down-production-europe-over-coronavirus

·         Ford zaradi treh delavcev pozitivnih na koronavirus zapira največji obrat izven meja Združenih držav Amerike. Španski obrat, kjer je zaposlenih 7.000 delavcev, bo zaprt za teden dni. Delavci, ki so bili v stiku z okuženimi, pa bodo ostali doma v izolaciji. https://europe.autonews.com/automakers/ford-shut-spanish-factory-after-3-test-positive

·         V skladu z ukrepi francoske vlade je Renault zaprl vse proizvodne obrate na 12 lokacijah po Evropi. Odločitev, ki vpliva na delovna mesta 18.000 zaposlenih, je bil sprejeta v skrbi za zdravje zaposlenih.

·         Daimler ustavlja proizvodnjo, saj je globalna dobavna veriga v trenutnih razmerah pretrgana. Kakšne ekonomske posledice prinaša ustavitev obratov, za zdaj še ni jasno. https://europe.autonews.com/automakers/daimler-halts-most-mercedes-production-europe

Ažurne informacije za evropsko avtomobilsko industrijo najdete tukaj - https://europe.autonews.com/ 

TRENUTNE RAZMERE ZA POŠILJKE V DRŽAVE EU, ZDA IN KITAJSKO (Izredno obvestilo DHL, 18.3.2020)

·         Italija: Večina naših storitev ostaja v celoti operativnih v celotni Italiji. Še naprej tako nadaljujemo s sprejemanjem in obdelavo dokumentnih pošiljk, paketov in tovora za Italijo. Zaradi trenutnih lokalnih omejitev in posebnih pogojev pa se pričakuje nekaj zamud pri storitvah.

·         Evropa: Potek dogodkov po vseh državah spremljamo zelo natančno. Kot jasno navajajo oblasti, se zapiranje meja ne nanaša na tovorni prevoz, ki ostaja v celoti delujoč in je morda ponekod le delno upočasnjen zaradi zdravstvenega nadzora na mejah.

·         Kitajska: Za zdaj še vedno ostajajo nekatere zapore, zlasti v Wuhanu. Zaradi tega DHL-ove storitve prevzema, dostave in skladiščenja v provinci Hubei ostajajo zaustavljene, drugod potekajo storitve normalno.

·         ZDA: Vse pošiljke v ZDA so še vedno mogoče kljub trenutni 30-dnevni prepovedi potovanj iz EU v ZDA. Prepoved namreč velja za potniški promet in ne vpliva na naše storitve, le-te še vedno potekajo brez prekinitev.

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.