Zapri

Novice


Arhiv: Osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo - v javni obravnavi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Zakon določa aktivnosti za spodbujanje podjetništva in nosilce podpornega okolja ter organiziranost na tem področju in opredeljuje postopke za dodeljevanje sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov. Med ključnimi rešitvami je vzpostavitev celovite storitve na enem mestu za vso državo. Ministrstvo tako določa mrežo Vem točk kot ključno mrežo za zagotavljanje informiranja, svetovanja in drugih brezplačnih storitev za potencialne podjetnike in delujoča podjetja na lokalni ravni ter javno agencijo Spirit kot nacionalno točko Vem. Zainteresirano javnost poziva k posredovanju pisnih pripomb in predlogov na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si do 25. maja 2016.

Arhiv: Zakon o varstvu okolja (ZVO 1)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), Uradni list RS, št. 30/2016, z dne 25. 4. 2016. Ta zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.

Arhiv: Zbornik 18. seminarja o procesni metalurgiji jekla

Objavljamo zbornik 18. seminarja o procesni metalurgiji jekla, ki je bil v mesecu aprilu 2016 v Hotelu Brdo pri Kranju v organizaciji Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelek za materiale in metalurgijo. V slovenskem prostoru smo imeli jeklarsko komisijo, ki je delovala do začetka 90 –tih let. V letu 1993 smo s profesorjem Lamutom pripravili prvi tovrstni seminar, ki smo ga letos aprila izvedli že osemnajstič po vrsti. Udeleženci smo mnenja, da je to lepa tradicija in koristen prispevek k naši slovenski jeklarski tehnologiji, zato se bomo potrudili tudi naslednje leto.

Arhiv: Skrivnosti gibanja cen črnega zlata

Aktualni dvig cene nafte proti nivojem okoli 45 USD za sodček pomeni najvišjo ceno nafte v tekočem letu, vendar je dvig cene v evrih ublažil padec dolarja v višini 5 %. Zaradi strukture končne prodajne cene goriv je vpliv padca cene surove nafte na končno ceno manjši. Končna cena je namreč sestavljena iz cene nafte, pribitka rafinerije, veletrgovine, maloprodaje, trošarin, okoljskih taks in DDV-ja. Cena surove nafte predstavlja pri neosvinčenem bencinu zgolj 20 % končne cene, pri kurilnem olju naraste ta delež na 35 %. Z drugimi besedami bo končna maloprodajna cena naftnega derivata zrasla manj kot cena osnovne surovine, podobno kot je končna prodajna cena upadla manj v preteklosti.

Arhiv: Dve ključni opozorili Evropske komisije

Aktualna spomladanska napoved Evropske komisije je relativno konservativna, vendar prinaša pomembni opozorili državi ter izvoznikom. Prvo je, da denar ne bo večno poceni ter da naj država izkoristi čas za znižanje javnega dolga. Kot drugo svari naše izvoznike pred šibkejšimi izvoznimi obeti na naših ključnih trgih.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.