Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: NOVA številka e-Gradbeniških iskric za člane ZGIGM

Izšla je združena 9. in 10.  številka 7. letnika interne elektronske publikacije panožne zbornice GZS Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala imenovana Gradbeniške iskrice. V njej je izbor aktualnih dogodkov s področja gradbeništva, pregled tujih in domačih poslovne priložnosti, strokovni prispevki in analize panoge gradbeništvo, pregled sprememb področne zakonodaje, pravne notice za gradbeništvo, pomembnejše panožne novice, zbornične aktivnosti, izbrane EU panožne publikacije, panožne domače in tuje statistike, vabila, projektne aktivnosti ipd.  Stran je dostopna samo z geslom, ki ste ga prejeli vsi člani-podjetja in organizacije po elektronski pošti. Če z geslom ne razpolagate, nam sporočite na zgigm@gzs.si

Predgovor: mag. Jože Renar, direktor ZGIGM 

Smo sredi jeseni in obseg izvedenih del se običajno zmanjšuje že z zaključevanjem sezone, toda v zadnjih mesecih smo priča njihovemu pospešenemu zmanjševanju, kar sovpada s pričakovanji o zaključevanju projektov financiranih s strani EU. Letošnji letni padec bo po naših ocenah presegel 10%. Napovedi za naslednjo leto pa še naprej ostajajo zelo slabe.

Spremembe avgustovskega indeksa obsega izvedenih del v gradbeništvu glede na lanski avgust znašajo: skupno -15,5%, na GIO -15,8%, na stavbah -15,3% (stanovanjske -8,4% in nestanovanjske -6%). Tako se tudi letošnji povprečni osemmesečni skupni indeks obsega izvedenih del v gradbeništvu glede na enako lansko obdobje vztrajno zmanjšuje (-8,2%), na GIO -9,1%, na stavbah -5,8% (stanovanjske stavbe -25,8% in nestanovanjske stavbe -2,7%).

Vedno bolj zaskrbljujoč postaja podatek o novih podpisanih pogodbah, ki jih je bilo letošnjega avgusta kar za 53,1% manj, pri tem na stavbah za 65,6% manj (stanovanjske +6,1% in nestanovanjske -69,4%) in GIO za 42,3% manj kot v lanskem avgustu. V prvih osmih mesecih je bilo v poprečju podpisanih za 48,8% manj pogodb, pri tem na stavbah za 57,2% manj (stanovanjske -44,3% in nestanovanjske -58,9%) in GIO za 35% manj kot v lanskem avgustu.

Pri tem zaloga podpisanih pogodb sicer kaže manj dramatično sliko saj je bila avgusta le za 6,5% manjša kot v enakem obdobju lani. Toda pri tem je potrebno poudariti, da gre pri zalogi pogodb, po informacijah iz Statističnega urada, za znatno manj zanesljiv podatek kot so novo podpisane pogodbe.

Na ZGIGM izvajamo intenzivne aktivnosti pri ministrstvih za njihovo proaktivno vlogo pri preprečevanju najtežjih posledic za podjetja v panogi v letih 2016 in 2017.

Minister Gašperšič, ki se je udeležil seje UO GZS v septembru, poleg tega smo ga na temo investicij še posebej obiskali predstavniki panožnih združenj in območnih zbornic GZS 3. 11., je obljubil povečan obseg sredstev na vzdrževanju in investicijskem vzdrževanju cest (2015 - 90 mio €, 2016 - 172 mio €, 2017 - 190 mio €) in približno kontinuiteto vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja na železniški infrastrukturi. Povečan in stabilnejši bo tudi obseg sredstev EKO sklada, kjer v letu 2016 planirajo še nekaj pilotskih projektov, v nadaljevanju do leta 2020 pa stabilno financiranje v kombinaciji nepovratna sredstva (110 mio €) in ugoden kredit preko SID Banke 50 mio. To bo skupaj dalo ca ¼ sredstev, ostalo pa pričakujejo od investitorjev. Minister ni podal jasnih planov izvajanja projektov tretje osi, drugega tira in izgradnje elektrarn na Savi.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v okviru MGRT pragmatično zadolžil za gradbeništvo kar novi Direktorat za lesarstvo. Na seji UO ZGIGM 30.9.2015, ki sta se jo udeležila Državni sekretar Aleš Cantarutti in direktor Direktorata za lesarstvo Jože Prikeržnik in na posebnem sestanku vodstva ZGIGM 20. 10. 2015 z ministrom in direktorjem direktorata smo jim prestavili naše zahteve in poglede vezane tako na problematiko panoge, možne rešitve, kot na način sodelovanja. Odziv je bil pozitiven in nadejamo se uspešnega sodelovanja.

Tudi na Vrhu gospodarstva 20. 10. na Brdu pri Kranju smo posebej izpostavili položaj v panogi.

Zakon javnem naročanju bo v obliki kakršni je šel skozi parlamentarno proceduro verjetno kmalu sprejet. Ker v njemu ni zavez, ki bi javnim naročnikom nalagale večjo odgovornost za preprečevanje slabih praks, ki so se razširile na slovenskem trgu gradbeništva, se bomo v sodelovanju s člani na ZGIGM intenzivno vključili v izdelavo Smernic za javno naročanje, kjer pričakujemo, da bomo v Smernice uspeli vnesti večino naših zahtev, ki smo jih naslavljali na zakonodajalca že v fazi priprave ZJN3. Za to bomo na ZGIGM oblikovali posebno delovno skupino.

Na ZGIGM pa že deluje Delovna skupina za pripravo standardnih pogodb v javnem naročanju, ki jih bomo pripravili v sodelovanju s podjetjem JHP. 

Gradbene pogodbe bodo tudi osrednja tema na dvodnevnem srečanju Dnevi pogodbenega prava, ki bo 25. in 26. novembra v kongresnem centru Thermana park Laško v organizaciji Uradnega lista in soorganizaciji ZGIGM. Vabimo vas, da se srečanja udeležite, več na: https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/Novice/ArticleId/49604/dnevi-gradbenega-prava-2510-26102015-lasko .

Intenzivno že potekajo priprave na sprejem novega Gradbenega zakona, ki bo nadomestil ZGO. Članom smo že posredovali prvi osnutek, ki smo ga prejeli od Ministrstva za okolje in prostor in čakamo na pripombe.

Izjemno zahtevna kolektivna pogajanja za novo Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti, staro smo delodajalci (ZGIGM in ZDS) odpovedali v letu 2013, se približujejo uspešnemu koncu. Verjamemo, da bosta pogajalski skupini zmogli še zadnje napore za njeno finalizacijo in da bodo predstavniška telesa pogajalskih strani uspešno izpeljala vse potrebne postopke za njen podpis in uveljavitev.

Tudi standardni popisi del v gradbeništvu ostajajo odprta tema v slovenskem načrtovanju v gradbeništvu, zato planiramo na to temo nova interna posvetovanja.

P
red nami je novo izjemno zahtevno leto za panogo. Vseh negativnih posledic ne bo moč preprečiti, zato pa moramo tisti ki se ukvarjamo z gradbeništvom še tesneje strniti svoje vrste, izostriti naše zahteve in jih uskladiti z realnimi možnostmi ter najti poti in podporo za njihovo implementacijo.

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala deluje v korist svojih članov in pri tem se poslužujemo preverjeno dobrih in utečenih zborničnih praks in metod na eni strani, na drugi pa poizkušamo vedno znova uvajati tudi nove. Zato smo vedno odprti za nove predloge in iniciative članov. Tisti, ki želite predlagati karkoli novega kar bi lahko povečalo našo uspešnost ali okrepilo naš skupni položaj ste vedno dobrodošli, da se oglasite pri nas.

KAZALO VSEBINE

Pomembnejše panožne novice, komentarji, sporočila ter press clipping      str.   3

Poslovne priložnosti                                                                                                                 str. 15

Pomembnejše spremembe v zakonodaji                                                                        str. 22

Pregled standardov v javni obravnavi pri SIST                                                           str. 23

Krajša panožna slovenska in EU statistika                                                                    str. 24

Napovednik nekaterih panožnih dogodkov v Sloveniji                                          str. 23

Panožne publikacije v pomoč                                                                                              str. 38


Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.