Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Promocija zdravja na delovnem mestu v gradbenih dejavnostih

 

POLITIKA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V REPUBLIKI SLOVENIJI

Promocijo zdravja po Zakonu o varstvu in zdravju pri delu (UL RS 43/11 – ZVZD-1) so dolžni izvajati delodajalci, ki morajo zagotoviti tudi sredstva zanjo. V marcu 2015 je Ministrstvo za zdravje v pomoč delodajalcem izdalo tudi smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu (verz.1).

KAJ VSE ZAJEMA PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

OSHA -  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu opredeljuje promocijo zdravja na delovnem mestu kot skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu in sicer vključuje:

1. izboljšanje organizacije dela, na primer: uvedbo gibljivega delovnega časa; ponudbo delovnih mest, ki omogočajo delo na domu (oziroma delo na daljavo); zagotavljanje možnosti za vseživljenjsko učenje, na primer z izmenjevanjem zaposlenih pri podobnih delih in s širitvijo profila delovnih mest; 
2. izboljšanje delovnega okolja, na primer: spodbujanje podpore med sodelavci; spodbujanje sodelovanja zaposlenih v procesu izboljševanja delovnega okolja; ponudbo zdrave hrane v menzi; delovnem mestu prilagojen obrok; 
3. spodbujanje delavcev, da se udeležujejo zdravih aktivnosti, na primer: ponudbe programov telesne vadbe; zagotavljanje koles za vožnjo na krajših razdaljah znotraj velikega delovnega območja, sofinanciranje gibalnih aktivnosti; sofinanciranje najema prostora za gibalne aktivnosti; uvedba gibalnih odmorov na delovnem mestu; 
4. spodbujanje osebnostnega razvoja, na primer: ponudbo tečajev za pridobitev kompetenc, kot je obvladovanje z delom povezanega stresa; pomoč zaposlenim pri opuščanju kajenja.

Promocija zdravja na delovnem mestu je več kot le izpolnjevanje zakonskih zahtev glede varnosti in zdravja. Pomeni tudi, da delodajalci dejavno pomagajo svojim zaposlenim pri izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja. Bistvenega pomena je, da so delavci vključeni v ta proces ter da se upoštevajo njihove potrebe in stališča glede organizacije dela in delovnega mesta. 

Prihranki dobre in učinkovite promocije zdravja na delovnem mestu se odrazijo čez čas v manj pogostih bolniških staležih-bolniški odsotnosti in posledični lažji organizaciji dela, nižjem izplačilu nadomestil, manjše uporabe zdravstvenega sistema in manj predpisanih zdravil in bolj zadovoljnimi delavci (brez trajnih bolečin). Z zmanjšanjem primerov in dni najpogostejšega BS v gradbenih dejavnostih, iz razloga kostno-mišičnih obolenj, bi imeli prihranke tako država kot delodajalci, posredne prihranke pa bi beležila tudi družba (družina, sorodniki, bližnji). Promocija zdravja na delovnem mestu je osnovna aktivnost za bolj zdrave delavce kot tudi za bolj zdravju prijazna delovna mesta. Promocija zdravja torej združuje ugodno delovno okolje, skrb za telesno in duševno zdravje delavca in zdrav način življenja na splošno. Vsi ti dejavniki pomembno vplivajo na počutje delavca, tako na delovnem mestu kot sicer v njegovem osebnem življenju. Dobro počutje delavca ugodno vpliva na njegovo storilnost, motiviranost za delo in posledično manj odsotnosti, kar vse pozitivno vpliva tudi na poslovne rezultate. Zavezanost podjetja k aktivnemu spodbujanju preventivnih ravnanj in rednemu izvajanju delavcem omogoči ohranjanje telesnega in duševnega zdravja, ter jih ohranja čile tudi za kvalitetno tretje življenjsko obdobje.

SOCIALNI PARTNERJI KOLEKTIVNE POGODBE GRADBENIH DEJAVNOSTI OBLIKOVALI SKUPEN PROJEKT PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU v letih 2015 in 2016

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), v okvire nje delujoča Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM), Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije (SDGD Slovenije) in Zbornica varnosti in zdravja pri delu (VZD Zbornica) so skupaj v letu 2015 uspešno kandidirale s projektnim predlogom Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci na javni razpis ZZZS za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016. Projekt se je uradno začel v juniju 2015 in se usmerja v zmanjševanje bolniških staležev iz naslova bolezni mišično-kostnega sistema skozi ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu. Namen projekta je nagovoriti in spodbuditi delavce in delodajalce v gradbenih dejavnosti k aktivni promociji bolj zdravih delovnih mest, še posebej tistih, kjer se najpogosteje pojavljajo mišično kostna obolenja. Cilj projektnega konzorcija je, da v okvirno desetih gradbenih gospodarskih družbah na aktivnih gradbiščih analizira stanje, opozori na priporočila stroke, predstavi pozitivna ravnanja – dobre prakse za zmanjšanje mišično kostnih obolenj ter na podlagi opažanj in rezultatov pripravi koristne tiskane in elektronske informacije za zmanjševanje teh obolenj. Projektne aktivnosti se usmerjajo tudi v neposredno pošiljanje v okviru projekta pripravljenih praktičnih strokovnih gradiv in tiskovin na naslove gradbenih podjetij in preko e-naslovov podjetij dostopnih iz javno objavljenih baz. Več o tem panožnem  projektu promocije zdravja
V okviru omenjenega projekta promocije zdravja je predvidena predstavitev ravnanj za preprečevanje oz. zmanjševanje mišično-kostnih obolenj na gradbiščih in te predstavitve so lahko del programa promocije zdravja v posameznem podjetju. V kolikor menite, da bi bila takšna predstavitev dobrodošla v vašem podjetju, nas kontaktirajte  po telefonu 01 5898 246, Valentina Kuzma. 

TOČKA PROMOCIJE ZDRAVJA NA GZS
Obveščamo vas, da je v okviru GZS projekta Točka promocije zdravja aktivna spletno mesto www.gzs.si/tocka-zdravja.
Zunanji ponudniki lahko svojo ponudbo, storitve, produkte ali dogodke, namenjene zdravju na delovnem mestu, vpišejo sami. Postopek je enostaven. V kolikor imate člani GZS ZGIGM tudi lastne vsebine za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki bi jih želeli deliti z ostalimi, jih prosim pošljite na valentina.kuzma@gzs.si .

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.