Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Izvedli zadnjo 12.praktično delavnico o promociji zdravja na DM (v gradb. dejavnostih) neposredno v podjetju članu GZS ZGIGM

GZS ZGIGMSDGD Slovenije in VZD Zbornica so skupaj uspešno kandidirale s projektnim predlogom Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci na javni razpis ZZZS za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016. Predvideno trajanje projekta je fokusirano na obdobje junij 2015 - november 2016.  V okviru začrtanih aktivnosti projekta poteka tudi skupna spomladanska akcija na terenu - mentorski obisk gradbišč in proizvodnje gradbenih materialov. Na terenu si strokovnjaki (varnostni inženir, fizioterapevt, predstavniki GZS ZGIGM, SDGD Slovenije ipd.), del ekipe tega PZDM projekta, ogledajo delovni proces, opazujejo ravnanja gradbenih ali proizvodnih delavcev ter nato izvedejo dvourno teoretično-praktično praktično delavnico.


Dne 22.6.2016 smo izvedli na v Ptuju na Dnevih varnosti podjetja Asfalti Ptuj d.o.o. zadnji mentorski obisk, ki se ga je udeležilo ca. 60 predstavnikov družbe. Na praktični delavnici se je izvedel sledeč strokovni program (2 uri) in po zaključku še individualni osebni pogovor z zainteresiranimi zaposlenimi. 

Ob 9.00 uri v sejni sobi na sedežu podjetja smo izvedli naslednji strokovni PZDM program:

               1.    Uvod – predstavnik uprave družbe 5 min

2.    Predstavitev projekta in promocije zdravja na delovnem mestu - Romana Josič SDGD Slovenije

3.    Bodimo aktivni – predstavitev nadaljnjih aktivnosti »Spremljam svoje zdravje in počutje«– Romana Josič SDGD 

4.    Predstavitev krajše panožne statistike in podatkov odsotnostih zaradi bolniških staležev in najpogostejših bolezni v gradbenih dejavnostih – Valentina Kuzma, GZS ZGIGM

5.    Izjava o varnosti in zdravju pri delu – vloga delavca –Marjan Krašna, VZD ZBORNICA

6.    Kako lahko sami prispevamo k zmanjšanju posledic dela - aktivna delavnica z vajami za krepitev zdravja in izboljšanju počutja, individualno svetovanje – Andrea Backović Juričan, dipl. del. ter., viš. fiziot., univ. dipl. org, 

7.    Zaključek – povzetek delavnice, ideje, druženje, izročitev novih infotabel za vzpostavitev kotička za zdravje, predstavitev in izročitev še drugih PZDM gradiv - Romana Josič SDGD Slovenije 
8.  Priporočila zdravnikov medicine dela glede DM v podjetju in mišično-kostnih obolenj,  Andrea Margan, dr. med. (ZD Ptuj), SZVZ Zdravnik in predsednica  Združenja za medicino dela, prometa in športa pri SZD


Sporočamo zainteresiranim, da prostih terminov za izvedbo mentorskega obiska v podjetju ni več na voljo. Vsi, ki niste bili deležni mentorskega obiska na terenu, pa lepo vabljeni na zaključno konferenco tega panožnega PZDM projekta, ki bo na GZS v Ljubljani dne 19.10.2016. Vstopnine/kotizacije ni. Program zaključne konference je že v pripravi.

V okviru mentorskih obiskov v okviru PZDM projekta smo obiskali 10 podjetij in družb iz gradbenih dejavnosti po celi Sloveniji, izvedli 12 strokovno teoretsko - praktičnih PZDM delavnic ter vadili skupaj s skoraj 300 zaposlenimi. Zaposlenim priporočamo, da redno izvajajo predstavljene različne vaje, še zlasti pa VAJE ZA ZDRAV HRBET>>>, da odzovejo vabilu na preventivne preglede, da delodajalcem ali pristojnim varnostnim inženirjem predlagajo svoje rešitve za izboljšanje delovnega okolja in svojega delovnega mesta se vsaj enkrat letno pogovorijo o varnosti in zdravju pri delu v podjetju ali družbi. Kadrovikom in pristojnim za PZDM v podjetju priporočamo, da si ogledajo možnost sodelovanje v KAMPANJAH EU ZA ZDRAVO DELOVNO OKOLJE>>> , analizirajo težave z zdravjem zaposlenih v podjetju in pripravijo možne rešitve, jih začnejo izvajati, s svojimi rešitvami in idejami pa kandidirate pa lahko tudi na nacionalnih razpisih za promocijo zdravja ne delovnem mestu. na pozabite še do septembra 2016 spodbijate svoje zaposlene, da izpolnjujejo zgibanko SPREMLJAM SVOJE ZDRAVJE v oranžnih blokcih in nam jih izpolnjene z vsemi podatki posredujejo na naslov članov projektnega konzorcija na zgibanki. 


Naši naslednji koraki v okviru sektorskega PZDM projekta:

Člani projektnega konzorcija: Dokončanje obširne publikacije Analiza absentizma gradbenih dejavnosti s poudarkom na mišično kostnih obolenjih in priporočili za izboljšanje zdravja na delovnem mestu (september 2016)
Člani projektnega konzorcija: Analiza bolečin zaposlenih delavcev iz prejetih izpolnjenih kartončkov iz oranžnih blokcev (poletje 2016)

Člani projektnega konzorcija: Priprava osebnih projektnih nagrad za sodelujoče zaposlene, ki so izboljšali svojo skrb za zdravje (poletje 2016)

Člani projektnega konzorcija: Priprave na organizacijo zaključne konference projekta (19.10.2016)


Foto: Valentina Kuzma, Romana Josič

Drugi projekti promocije zdravje, ki tečejo na GZS in jih lahko koristijo tudi družbe iz gradbenih dejavnosti:

1.                   Zdravi na kvadrat 
2.                   Točka promocije zdravja

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.