Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

PARTNERSTVO ZA POLNOZRNATE IZDELKE

V letu 2022 je bilo na sejmu AGRA ustanovljeno Partnerstvo za polnozrnate izdelke.  V ta namen so  predstavniki različnih organizacij podpisali Memorandum o sodelovanju na področju polnozrnatih izdelkov. Memorandum so podpisali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za zdravje, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Don Don d.o.o., Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, podjetje Hlebček d.o.o., Inštitut za nutricionistiko, Izobraževalni center Piramida Maribor, Kmetijski inštitut Slovenije, Mlinarjev sin d.o.o., Mlinotest d.d., Nacionalni inštitut za javno zdravje, Pekarna Pečjak d.o.o., Reprokolinska d.o.o. in Žito d.o.o.. Sopodpisnik memoranduma in pobudnik aktivnosti pa je GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. S podpisom memoranduma o sodelovanju želijo podpisniki prispevati k širjenju ponudbe polnozrnatih izdelkov in k ozaveščanju potrošnikov o pomenu uživanja polnozrnatih izdelkov. S skupnim sodelovanjem želijo podpisniki posledično doprinesti k spremembam prehranjevalnih navad potrošnikov.

 

Slika 1: Dogodek ob ustanovitvi Partnerstva za polnozrnate izdelke
Slika 2: Podpisniki Memoranduma o sodelovanju na področju polnozrnatih izdelkov