Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Evropski projekti


AKTUALNI PROJEKTI


                                                                                                                                                                                                                                                                     Improving Cold Chain Energy Efficiency (ICCEE)

Trajanje: 36 mesecev 

Projekt malim in srednje velikim podjetjem v živilskem in pijačarskem sektorju z revizijo energetike in celotne oskrbovalne verige pomaga pri načrtovanju boljše energijske učinkovitosti hladnih verig.  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Enlarging and improving quality standards and authenticity to foster competitivness of SMEs in the agrifood sector (QUALIFY)

Trajanje: 42 mesecev 

Cilj projekta je spodbujanje in izboljšanje kompetentnosti malih in srednje velikih podjetij s poudarkom na naslednjih področjih: izboljšanje procesov kakovosti podjetij, preprečevanje potvorb, uvajanje standardov za višjo kakovost v agroživilskem sektorju ter promocija pristnosti produktov.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          REnewable GAs TRAde  Centre  in Europe (REGATRACE )               


Trajanje: 36 mesecev 

REGATRACE želi ustvariti učinkovit sistem trgovanja z biometanom/obnovljivimi plini na Evropskem trgu. Omenjeno bo doseženo z uvedbo certifikatov izvora (GOo) za biometan/obnovljive pline, ki bo močno pripomogel k povečanju Evropskega trga biometana. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             

Sweeteners and sweetness enhancers: Impact on health, obesity, safety and sustainability  (SWEET) 

Trajanje: 60 mesecev 

Projekt deluje na področju sladil, in sicer na prepoznavanju ovir pri uporabi sladil in ojačevalcev sladkosti ter preučevanju dejavnikov tveganja in koristi uporabe sladil in ojačevalcev sladkosti,  pri čemer je obravnavan vidik zdravja, debelosti in varnosti ter trajnostni vidik.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Food-related Europen Education in the Digital era to Motivate Innovative New-product DevelopementDairy Innovation for Mediterranean SME (DAINME-SME) Trajanje: 36 mesecev 

Projekt vodi organizacija PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) in je namenjen malim in srednje velikim podjetjem, ki delujejo v mlekarskem sektorju v mediteranskih državah. Cilj projekta je izboljšati krožno ekonomijo omenjenih podjetij, kar želimo doseči z vpeljavo inovativnih tehnologij in razvojem novih produktov.     

                                                                                                                                                                                                                             

Addresing the Current and Future Skill Needs for Agriculture, Digitalization, and the Bioeconomy in Europe: Sustainable European Skills Agenda and Strategy FIELDS 

Trajanje: 48 mesecev 

Projekt je namenjen zagotavljanju strategije in usposabljanj na področju inovacij, kmetijstva in gozdarstva, s posebnim poudarkom na trajnosti, digitalizaciji in biogospodarstvu. 

Glavni cilji so: 

  • prepoznavanje globalnih trendov in pomanjkanje kompetenc,
  • zagotoviti material in usmeritve za usposabljanje za implementacijo teh strategij,
  • omogočiti prenos kompetenc med EU državami. 
IZJAVA

NOVIČNIK 1


 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FEEDTHEMIND 

Trajanje: 1.9.2019 - 31.8.2022 

Trenutni programi, ki spodbujajo študente k živilskim inovacijam, niso dovolj, da bi inovacije uspele na trgu - izkazal se je primanjkljaj veščin na področju projektnega managementa, podjetniške miselnosti, komunikacije, marketinga, financ in poslovnega načrta, kar omejuje njihov uspeh na trgu. Projekt deluje v okviru programa Erasmus+ in želi pripraviti, testirati in implementirati digitalno pedagoško platformo, ki se bo osredotočala na razvoj inovativnih živilskih izdelkov. 

Novičnik FEEDtheMIND, marec 2021
   

 


 

  

EntreCompFood

Trajanje projekta: Februar 2020 – Januar 2023

Naslov: Privabljanje mladih v ključni evropski industrijski sektor - živilskopredelovalno industrijo s pomočjo okvirja podjetnostne kompetence EntreComp

Cilji:

  • Dokazati učinkovitost EntreComp okvirja podjetnostne kompetence za spodbujanje podjetnosti, ki bo prvič uporabljen v ključnem evropskem industrijskem sektorju, kateri se sooča s spremembami na trgu dela
  • Vključiti vse zainteresirane deležnike na različnih ravneh odločanja v inovativen in celosten pristop k spodbujanju podjetnosti
  •  Vzpostaviti inovativne učne priložnosti, programe izobraževanja in usposabljanja, izdelanih med dotičnimi akterji, za trajno podporo podjetništvu
  • Izmenjati znanje in razširiti rezultate projekta znotraj sodelujočih držav in izven

Izjava za javnost

 

A European Action on Whole Grain Partnerships (WholEUGrain)

Trajanje: 1.11.2019 - 31.10.2022

Projekt WholEUGrain je bil lansiran v sodelovanju s projektnimi partnerji iz štirih držav (Danska, Slovenija, Bosna in Hercegovina in Romunija) in je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru 3. Zdravstvenega programa.

Glavni namen projekta WholEUGrain je prenesti primer dobre prakse Danske za vzpostavitev partnerstva za polnozrnate izdelke na druge države in povečati uživanje polnozrnatih živil med potrošniki.


IZJAVA ZA JAVNOSTZAKLJUČENI PROJEKTI
 

   Eitfood
EIT food je vodilna iniciativa za inovacije v živilstvu v Evropi, katere cilj je bolj trajnosten, zdrav in zaupanja vreden agroživilski sistem. EIT z namenom doseganja omenjenega cilja organizira številne dogodke. 

Dodatne izbrane aktivnosti EIT Food so namenjene zgolj državam, ki so vključene v t.i. Regijsko inovacijsko shemo (EIT Food RIS). ZKŽP je nacionalna kontaktna točka za EIT Food RIS program. 


Spletna stran kontaktne točke za Slovenijo: https://www.eitfood.eu/in-your-country/country/slovenia   

EIT FOOD se predstavi


 
Ta projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) preko programa Interreg Alpine Space. Podpora Evropske unije: 1.820.666 €.
Valorisation of innovative bio-economical potentials along bio-based food & botanical extract value chains in the Alpine Space (AlpBioEco)
 
Cilji:
        AlpBioEco podpira trajnostni gospodarski razvoj alpskega prostora.
        AlpBioEco aktivno širi zavedanje biogospodarskega potenciala.
        AlpBioEco povezuje deležnike industrij za ustvarjanje novih poslovnih konceptov. 

Kratica: PEFMED

Naslov:
Uptake of the Product Environmental Footprint across the MED agrofood regional productive systems to enhance innovation and market value

Spletna stran projekta: https://pefmed.interreg-med.eu/

Novica o začetku projekta

Informativni letak

 

Kratica: I-CON

Trajanje: 1.6.2016 - 31.5.2019

Naslov:
Inovacije v živilskem sektorju za izboljšanje kompetenc in veščin
Improving Competences and skills through Food sector InNovations

Spletna stran I-CON

Novičniki I-CON
I-CON novičnik št. 1
I-CON novičnik št. 2
I-CON novičnik št. 3
I-CON novičnik št. 4
I-CON novičnik št. 5

Glavni doprinosi po zaključku projekta:
*Atlas Mapping Tool (spletno orodje za iskanje organizacij na podlagi lokacije, sektorjev in storitev, ki jih nudijo)

*Publikacije:
-Zbornik dobrih praks
-Vpeljevanje znanja, vezanega na živilski sektor - analiza trendov
-Vpeljevanje znanja, vezanega na živilski sektor - ocena znanja
-Vpeljevanje znanja, vezanega na živilski sektor - deležniki

 

Kratica: F4G

Naslov:
Food for growth

Več o projektu.
Kratica: EU MERCI

Naslov:
EU coordinated MEthods and procedures based on Real Cases for the effective implementation of policies and measures supporting energy efficiency in the Industry

Spletni naslov: http://www.eumerci.eu/

Novica o prvih rezultatih projekta

Novica o postavitvi spletne strani

Novica o lansiranju projekta
 

 

Kratica: FOODLAB

Naslov:
European FoodBusiness Transfer Laboratory for stimulating entrepreneurial skills for fostering innovation and for business creation in the Food Sector

Spletni naslov:  https://foodlab-eu.com/

3. številka Novic FOODLAB

Vabilo na konferenco, 18. oktober 2016, Pariz: 
https://foodinnovationstakes.com/
“Food Innovation Stakes & Business competitiveness at a European level: the key to success for business-university  partnerships”
Prijava 

 

 

Kratica: NU-AGE

Naslov:

New dietary strategies addressing the specific needs of elderly population for an healthy ageing in Europe

Spletni naslov: http://www.nu-age.eu

Izjava za javnost o zaključku projekta.

Konferenca ob zaključku projekta:

NU_AGE_Final Conf_Agenda.pdf

Nu-AgeConference.pdf


 

Kratica: SINERGIA

Naslov:  
Povečanje učinkovite rabe energije skozi prenos inovacij v živilska mala in srednje velike podjetja v mediteranski regiji

Spletni naslov: http://www.sinergia-med.eu/

Priročnik: Energetska učinkovitost 

Orodja za povečanje konkurenčnosti živilskopredelovalnih podjetijKratica: TERIFIQ

Naslov:
Combining Technologies to achieve signigicant binary Reductions in Sodium, Fat and Sugar in everyday foods whilst optimizing theri nutritional Quality

Spletni naslov: http://www.terifiq.eu/

Priročnik: 

N.1 Vpliv znižanja vsebnosti maščob in natrija v sirih na sprostitev okusa in spremembe percepcije
N.2 Vpliv znižanja vsebnosti maščob in natrija v emulzijah na sproščanje okusa in spremembo percepcije
N.3 Industrijska proizvodnja omak za pico in sladkih omak z znižano vsebnostjo maščob in soli ali sladkorja
N.4 Industrijska proizvodnja sušenih mesnin z znižano vsebnostjo soli in maščob
N.5 Vpliv znižanja vsebnosti soli na proces zorenja in splošno senzorično kakovost/sprejemljivost poltrdih sirov in mehkih sirov s plesnijo
N.6 Ocena hranilne vrednosti, senzoričnih lastnosti in sprejemljivosti pri potrošniku na primeru mafinov in peciva Madeleine
Kratica: CAPINFOOD

Naslov:
Improving the enabling environment and public awareness for innovation in the South-East-European food sector through transnational collaboration

Spletni naslov: http://www.capinfood.eu/

 

 

Kratica: SAFE-BAG

Naslov:
Novel continuous in-pack decontamination system for fresh produce

Spletni naslov: www.safebag-fp7.eu

 

 

Kratica: FRISBEE

Naslov:
Food Refrigeration Innovations for Safety, consumers’ Benefit, Environmental impact and Energy optimisation along the cold chain in Europe

Spletni naslov: http://www.frisbee-project.eu/project-overview.html

 
Izjava 

Novičnik 1

Izjava 

Novičnik 1

Izjava 

Novičnik 1