Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Regijske konference

 


Pretekle regijske konference


Vabilo in prijava

FOTOGALERIJA

 


Vabilo in prijava

FOTOGALERIJA

 

Analiza poslovanja kmetijskih in živilskih podjetij po regijah 2022


Regijsko srečanje Osrednjeslovenske, Gorenjske in Zasavske regije

Na prvem regijskem srečanju kmetijskih in živilskih podjetij ter regionalnih gospodarskih zbornic smo osrednjo pozornost namenili digitalizaciji, inovativnosti, logistiki in virom za financiranje razvoja podjetij. Podjetja Osrednjeslovenske, Gorenjske in Zasavske regije so v pogovoru delila mnenja tudi glede aktualnih razmer zaradi ukrajinsko – ruske krize in izpostavila številne izzive, s katerimi se srečujejo. Na srečanju so sodelovali predsedniki in direktorji podjetij, ki so se seznanili tudi z našim delom in aktivnostmi, ki jih regionalne zbornice izvajajo za svoje člane. Gost srečanja je bil tudi župan Mestne občine Kranj, ki skupaj z GZS – Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij gradi skupen projekt javnega naročanja v javnih zavodih na območju Mestne občine Kranj.
Vabilo in program

Regijsko srečanje Štajerske, Koroške, Savinjsko-Šaleške in Celjske regije

Vabilo in program

Regijsko srečanje Pomurske regije

Vabilo in program

Drugo in tretje regijsko srečanje kmetijskih in živilskih podjetij ter regionalnih gospodarskih zbornic sta osrednjo pozornost namenili hrani in turizmu, krožnemu gospodarstvu, internacionalizaciji, digitalizaciji in inovativnosti. Podjetja Pomurske, Štajerske, Savinjske, Koroške in Celjske regije so v pogovoru delila mnenja tudi glede aktualnih razmer zaradi ukrajinsko – ruske krize in izpostavila številne izzive, s katerimi se srečujejo. Na srečanju so sodelovali predsedniki in direktorji podjetij, ki so se seznanili tudi z našim delom in aktivnostmi, ki jih regionalne zbornice izvajajo za svoje člane. Gosta srečanj sta bila tudi župan Mestne občine Maribor in podžupan Občine Puconci, ki sta predstavila aktualne projekte občin povezane z dejavnostjo kmetijstva in živilstva. Srečanji sta potekali v Mariboru in Mačkovcih.

 

Regijsko srečanje Goriške, Obalno-kraške in Primorsko-notranjske regije 

Priložnosti, ki jih ponujata morje in sonce, so zlasti na področju razvoja gostinstva, turizma, pridelave in predelave kakovostne hrane (zlasti sadja in zelenjave) in dobro sodelovanje s ponudniki turističnih kapacitet in igralništva. Pomembna pa sta tudi internacionalizacija in krepitev prepoznavnosti slovenskih vin in hrane. To so poudarki s četrtega regijskega srečanja kmetijskih in živilskih podjetij ter regionalnih gospodarskih zbornic. Osrednja  pozornost je bila namenjena hrani in turizmu v povezavi z internacionalizacijo in iskanju zelenih virov energije. Podjetja Goriške, Obalno – kraške in Primorsko – notranjske regije so v pogovoru delila mnenja glede aktualnih razmer zaradi ukrajinsko–ruske krize in izpostavila številne izzive, s katerimi se srečujejo, zlasti na področju inovativnosti, novih okolju prijaznih tehnologij, oskrbe s surovinami, embalažo in kadri. Na srečanju so sodelovali predsedniki in direktorji podjetij, ki so se seznanili tudi z našim delom in aktivnostmi, ki jih regionalne zbornice izvajajo za svoje člane. Gost srečanja je bil tudi župan Občine Brda, ki je predstavil aktualne projekte občine povezane z dejavnostjo kmetijstva in živilstva. Srečanje je potekalo v Dobrovem v Brdih. 
Vabilo in program

 

Regijsko srečanje Dolenjske, Posavske in Bele krajine

Zadnje v nizu regijskih srečanj je poseben poudarek namenilo robotizaciji in digitalizaciji poslovnih procesov ter vlogi in pomenu delovne sile pri preobrazbi. Priložnosti, ki jih ponujata Jugovzhodna Slovenija in Posavje, so zlasti na področju razvoja gostinstva, turizma, pridelave in predelave kakovostne hrane (zlasti sadja in zelenjave), vina in dobro sodelovanje s ponudniki turističnih kapacitet. Pomembna pa sta tudi internacionalizacija in krepitev prepoznavnosti slovenskih vin in hrane. To so poudarki s petega regijskega srečanja kmetijskih in živilskih podjetij ter regionalnih gospodarskih zbornic. Osrednja  pozornost je bila namenjena tudi energetiki, podnebnim spremembam in priložnostim na področju namakanja in pridelave v rastlinjakih. Podjetja Posavske, Dolenjske in Belokranjske regije so v pogovoru delila mnenja glede aktualnih razmer zaradi ukrajinsko–ruske krize in izpostavila številne izzive, s katerimi se srečujejo, zlasti na področju inovativnosti, novih okolju prijaznih tehnologij, oskrbe s surovinami, embalažo in kadri. Na srečanju so sodelovali predsedniki in direktorji podjetij, ki so se seznanili tudi z našim delom in aktivnostmi, ki jih regionalne zbornice izvajajo za svoje člane. Gostja srečanja je bila tudi podžupanja Občine Krško, ki je predstavila aktualne projekte občine povezane z dejavnostjo kmetijstva in živilstva. Srečanje je potekalo v Sremiču pri Krškem.
Vabilo in program

Fotogalerija