Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

ECOTROPHELIA SLOVENIJA Junior

 

ECOTROPHELIA SLOVENIJA Junior je tekmovanje, nastalo po uspešnem in že prepoznavnem študentskem tekmovanju ECOTROPHELIA SLOVENIJA, ki pa je po svojem obsegu in zahtevnosti prilagojeno dijakom. Projekt spodbuja podjetništvo in konkurenčnost živilskopredelovalne industrije in to predvsem z vključevanjem mladih nadobudnih dijakov - inovatorjev.

Delo z mladimi je že vrsto let pomembno področje na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, kajti kompetence in veščine mladih kadrov bodo narekovale razvoj in konkurenčnost našega agroživilstva v prihodnje, pri čemer se Ecotrophelia povezuje in dopolnjuje z drugimi projekti Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij.

Dijaki imajo tako že v času šolanja s pomočjo mentorjev možnost razviti nov inovativen živilski izdelek z združevanjem kompleksnih elementov razvoja (tehnološki, senzorični, proizvodni, zakonodajno-pravni, finančni, okoljski in trženjski). Ecotrophelia združuje dijake, profesorje, raziskovalce in industrijo pri razmišljanju o eko-inovativnih rešitvah.

Tekmovanje ECOTROPHELIA SLOVENIJA Junior smo prvič organizirali leta 2023, ko se ga je udeležilo 15 dijakov, ti pa so razvili skupaj 4 nove živilske izdelke.

Mladi s tem dokazujejo, da so kreativni, iznajdljivi, radovedni, sposobni timskega dela in vztrajni.

Podpreti trud in delo perspektivnih malih inovatorjev je vodilo tekmovanja Ecotrophelia Slovenija, ki želi ostati valilnica idej in mladega nadobudnega kadra.POMEMBNO: Razpis za tekmovanje ECOTROPHELIA SLOVENIJA Junior za leto 2024 je objavljen TUKAJ.Več:

Publikacija ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2023Utrinki s tekmovanja ECOTROPHELIA SLOVENIJA in ECOTROPHELIA SLOVENIJA Junior 2023: