Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

 Predavatelji


 

 

 

mag. Ladeja Košir Godina

mag. Marija Čebular -Zajec

Tanja Gorišek

Jana Bergant 

Uroš Strniša

Dr. Igor Karlovits

Andrej Smodič

Matjaž Durič

Emilijan Kokol

Tilen Travnik


Prezentacije:

1.mag. Ladeja Godina Košir

Kreativnost in inovativnost v središču krožnega gospodarstva

2. mag. Marija Čebular Zajec

Priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva v novem programskem obdobju

3. Tanja Gorišek

Biogospodarstvo v novem strateškem načrtu SKP po 2021

4.  dr. Vesna Miličić

Projekt AlpBioEco se predstavi


5. Jana Bergant

Odziv na projekt  AlpBioEco


6. Uroš Strniša

Prenos rezultatov AlpBioEco projekta v delovanje BC Naklo

7. Dr. Igor Karlovits

Potenciali biomaterialov v agroživilstvu – od odpada do embalaže

 

8. Andrej Smodič

LušTna trajnostna embalaža

9. Matjaž Durič

Bioenergija energija prihodnosti10. Emilijan Kokol

Od grozdja do grozdne moke - Krožno biogospodarstvo v vinogradništvu


11. Tilen Travnik

Razvoj rastlinskih mesnih nadomestkov naslednje generacije

Predstavitev med prvim odmorom in predstavitev med drugim odmorom.


Zaključni video AlpBioEco projekta: